Jak zachraňují v Indonésii

Liberecká zoologická zahrada se už řadu let aktivně zapojuje do mezinárodních ochranářských projektů. Postupně vám je na stránkách našeho čtvrtletníku představíme.

Letos na jaře strávil vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody Zoo Liberec Pavel Zoubek několik týdnů v jihovýchodní Asii. Kromě Filipín, kde s ornitologem liberecké zoo Janem Hanelem zjišťovali, jak pokračují ochranářské projekty organizace Talarak (více v AvíZOO 1/23), strávil několik týdnů na ostrově Bangkaru v souostroví Pulau Banyak.
Civilizací téměř nedotčený ostrov nedaleko západního pobřeží Sumatry je jedním z posledních míst na zemi, na kterém stále roste původní primární les. Díky němu a dlouhým písečným plážím zde žije několik kriticky ohrožených druhů zvířat. Liberecká zoologická zahrada už řadu let spolupracuje s organizací Ecosystem Impact Foundation a Lestari, které zde pomáhají v záchraně těchto druhů. Jedním z nich je loskuták niáský, který byl dvě desítky let považovaný za vyhynulého. Tento výrazný černý pták s černožlutým zdobením téměř zmizel z volné přírody kvůli svému unikátnímu zpěvu. Pytláci jej odchytávají a prodávají jako domácí mazlíčky nebo do soutěží zpěvného ptactva, které jsou v Indonésii velmi populární. Kromě loskutáka jsou zdejší záchranné programy zaměřené i na želvy mořské. Ostrov Bangkaru je jedním z nejvýznamnějších hnízdišť ohrožených karet obrovských a hnízdí zde i kriticky ohrožená populace kožatek obrovských. Tyto želvy i jejich vejce jsou také častým cílem pytláků. Na Bangkaru žijí také další kriticky ohrožené druhy, jako je například holub stříbrný.
Na záchranné projekty se podařilo v loňském roce úspěšně zažádat o grant od prestižní organizace Ocean Park Conservation Foundation Hong Kong. „Že jsme to vyhráli, byl úspěch, protože podle mého názoru už se jedná se o granty náročnějšího typu. Na projektu spolupracujeme s místní neziskovkou Ecosystem Impact Foundation, která program zajišťuje. Jsme jejich partneři,“ upřesnil Pavel Zoubek. Grant ve zhruba 850 tisíc korun je zaměřený na zefektivnění programu na ostrově ohledně sběru dat o hnízdění mořských želv a výskytu ptáků. „Loni probíhaly především přípravné fáze a hlavní fáze proběhne v roce 2023,“ dodal Pavel Zoubek, podle kterého velký kus práce odvedla na místě i další terénní pracovnice Zoo Liberec, Adéla Hemelíková.
Za peníze z grantu se podařilo najmout další dva rangery, kterých byl dosud velký nedostatek, což se projevovalo i na způsobu jejich práce. „Ti stávající se například báli opustit base camp, aby ho někdo nevykradl. Díky tomu, že máme k dispozici další, můžeme posílit monitoring pláže, který je pro nás zásadní, abychom věděli, kolik se vylíhne želv,“ vysvětlil. Kromě toho najala organizace ještě asistenta koordinátora kvůli sběru dat. Rangeři byli nově vybaveni satelitním komunikátorem umožňujícím efektivnější rozesílání zpráv přímo z místa, mohou tak například okamžitě nahlásit nájezdy rybářů, kteří loví výbušninami (tzv. bomb fishing), a ničí tím vše v okolí exploze. Lepší podmínky mají rangeři i v základním táboře, který prošel přestavbou.
O záchranném projektu na ostrově Bangkaru natočili pracovníci liberecké zoo několikaminutový film, který bude dostupný v české i anglické mutaci. Brzy bude možné jen vidět i na stránkách zoo.

Účastníci kurzu monitorování hnízdní aktivity mořských želv pod vedením Pavla Zoubka a Adély Hemelíkové

Adéla Hemelíková a strážci kontrolují již vylíhlé hnízdo kožatky velké

Kareta obrovská se vrací do moře

foto: Tomáš Brzek

Další články