Hlavním posláním liberecké zoologické zahrady je pomoci zachraňovat ohrožené druhy živočichů na celé planetě. Je proto mimo jiné zapojena do celé řady záchranářských projektů. Jedním z nich je i z velké části z osobní iniciativy hlavního zoologa Zoo Liberec Luboše Melichara i snaha zachránit zebry bezhřívé, jichž ve volné přírodě žije už jen 300 až 350 jedinců a v lidské péči je to asi čtyřicet zeber. Společně s dalšími českými zoology proto Luboš Melichar podnikl už dvě expedice do Ugandy, kde dosud žijí zbytky populace zeber bezhřívých. Obě výpravy byly úspěšné a napomohly k uchování tohoto poddruhu zebry stepní ve volné přírodě. Bez úsilí českých zoologů by z ní už zřejmě téměř vymizel.

Dlouho panovalo přesvědčení, že zebry bezhřívé (Equus quagga borensis) se ve volné přírodě vyskytují pouze na jediném místě v Ugandě ve východní Africe. V národním parku Kidepo Valley na severu země evidovali místní rangeři zhruba stočlenné stádo. Nicméně před několika lety se na facebooku objevila turistická fotografie zachycující zebry v místech, kde už dávno být neměly. Do Ugandy se proto v roce 2019 vypravili čeští zoologové Luboš Melichar a Jan Robovský z liberecké zoo, hlavní zoolog plzeňské zoo Tomáš Jirásek, velmi důležitým členem byl zkušený slovenský filmař Michal Gálik. Expedice proběhla ve spolupráci s Ugandan Wildlife Authority (UWA). Jejím cílem bylo kromě pátrání po zebrách také návštěva odchytového a tranzitního kempu Nabiswa, odkud pořádal v sedmdesátých letech transporty zeber a dalších zvířat tehdejší ředitel královedvorské zahrady Josef Vágner.

Hned první den návštěvy největší přírodní rezervace v Ugandě Pian Upe byl nad očekávání úspěšný. Přestože rezervace zabírá 2,5 tisíce kilometrů čtverečních, jedná se o největší chráněné území v Ugandě, podařilo se skupině tvořené zoology a členy nejvyššího orgánu ochrany přírody v Ugandě – Ugandan Wildlife Authority (UWA) – spatřit dvě skupiny zeber bezhřívých. Na základě expedice, dialogů a času stráveného s místními ochranáři a nakonec i díky oficiálnímu setkání s vedením UWA se podařilo zastavit plán na přesun zeber Böhmových do Kidepo Valley National Park, kde měly posílit tamní populaci. To by znamenalo konec zeber bezhřívých v přírodě.

Fotografie z expedice do Ugandy, foto: Michal Gálik

Po třech letech se do Ugandy vydal český zoologický expediční tým znovu. Tentokrát jeho členové monitorovali počty zeber bezhřívých v obou rezervacích a řešili základní rysy budoucí spolupráce. I tentokrát celý program absolvoval tým ve spolupráci s organizací UWA, s níž čeští zoologové přijeli stanovit rámcové podmínky o spolupráci při záchraně zeber bezhřívých. Momentálně se připravuje stvrzení memoranda o vzájemné domluvě.
Skupinka českých zoologů usiluje rozšířit počty zeber bezhřívých i v chovech v lidské péči. Prostřednictvím propagačních prezentací se snaží získat nové zájemce
o jejich chov na odborných setkáních a konferencích (což není v dnešní době přeplněných kapacit zoologických zahrad vůbec jednoduché), odkazovat na dědictví po Ing. Josefu Vágnerovi, úzce spolupracují se současným koordinátorem chovu (Zoo Givskud) a v neposlední řadě zkouší najít zvířata v minulosti rozvezená do privátních institucí a v ideálním případě je dostat zpět do chovné situace. První výsledky se postupně dostavují, objevilo se několik nových českých a slovenských zahrad ochotných začít s chovem zebry bezhřívé, celou agendu spojenou s dílčími chovatelskými kroky podpořila i UCSZOO (Unie českých slovenských zahrad).
(zdroj: zakbook.cz)

Liberecká zoologická zahrada chová zebru bezhřívou od roku 2006.

(gab ve spolupráci s hlavním zoologem Zoo Liberec Lubošem Melicharem)

Zebra bezhřívá v národním parku, foto: Michal Gálik

Fotografie z expedice do Ugandy,foto: Michal Gálik

Další články