header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orel bělohlavý

Latinsky:Haliaeetus leucocephalus
Anglicky:Bald Eagle
 • Orel bělohlavý
 • Orel bělohlavý

Orel bělavý se vyskytuje poblíž velkých jezer, na pobřeží řek nebo u moře po území celé Severní Ameriky kromě severu Aljašky. Přestože je státním symbolem USA, byl ve své domovině prakticky vyhuben. Díky důsledné ochraně se v posledních letech jeho počty zvyšují.

Svou délkou 71 - 96 cm je čtvrtým největším orlem na světě. Křídla mají rozpětí 168 - 244 cm. Orel váží 4 - 6 kg a dožívá se až 47 let.

V době námluv předvádí pár orla bělohlavého akrobatické lety. Hnízda z větví, která ptáci užívají opakovaně, mohou dosáhnout výšky až 4 m a průměru 2,5 m. Jsou umístěna na stromech, skalních římsách nebo na zemi. Samice snáší 1 - 3 vejce, ze kterých se po 35 - 46 dnech líhnou mláďata. Ta pohlavně dospívají okolo čtvrtého roku života, rozmnožovat se však začínají zpravidla až o rok později. 

Orel se živí převážně rybami, v menší míře také savci, ptáky, plazy a obojživelníky. Přiživuje se na uhynulých zvířatech a krade ostatním ptákům jejich pracně ulovenou potravu.

Zapojen do programu EEP.

Na chov orla bělohlavého přispívají:

Ambulance dětské kardiologie, s.r.o - 10/2018

 

O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 71-96 cm
 • Potrava: masožravec (ryby, savci, ptáci, obojživelníci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: poblíž řek, jezer a moří
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 3-6 kg
 • Doba inkubace: 35-46 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

Kanada, Mexiko, USA

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost