header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orel královský

Latinsky:Aquila heliaca
Anglicky:Imperial Eagle
 • Orel královský
 • Orel královský

Orel královský obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy od střední Evropy po Mongolsko. V říjnu migruje za teplem, na jaře v březnu se vrací. Jeho populace se v Evropě odhaduje na 2200 párů, z čehož naprostá většina žije ve východní části bývalého Sovětského svazu. V Evropě čítá populace kolem 350 párů, z toho zhruba 70 na Slovensku a v Maďarsku.

Dospělý pták je zbarven tmavě hnědě, temeno hlavy je světle šedé a v ramenní části křídel jsou bílá pera. Rozpětí křídel je od 170 do 200 cm. 

Orli si staví hnízdo z větví vysoko na stromech. Je používáno mnoho let a každý rok přistavováno, za několik sezón tak může dosáhnout průměru až 1,5 m. Samice snáší 2 - 3 hnědě skvrnitá vejce, mláďata se líhnou po 43 dnech. Pohlavně dospívají v 5 - 6 letech, ale jsou známy případy, kdy úspěšně vyhnízdily i nedospělé páry.

Živí se obratlovci, a to malými až středně velkými savci a ptáky, i když ti tvoří pouze malé procento jejich jídelníčku.

Dříve se orli královští dělili do dvou poddruhů - Aquila adalberti, žijící ve Španělsku a Aquila heliaca, obývající Euro-asijský areál. Dnes jsou rozděleni do dvou samostatných druhů.

 

 

Zoologická zahrada Liberec chová orly královské od roku 1986.

Na chov orla královského přispívají:

zaměstnanci Bauhaus Liberec - 12/2017

 

O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 72-84 cm
 • Potrava: masožravec (savci, ptáci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: otevřená krajina, stepi, polopouště
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 2,5-4,5 kg
 • Doba inkubace: 43 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost