header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orel křiklavý

Latinsky:Aquila pomarina
Anglicky:Lesser Spotted Eagle
 • Orel křiklavý
 • orel křiklavý
 • orel křiklavý
 • IMG_9910.jpg

Orel křiklavý obývá střední a jihovýchodní Evropu (nejvíce Bělorusko, Polsko, Litva a Slovensko) až po Kaspické moře. V jihozápadní části kontinentu byl kvůli odvodňování krajiny téměř vyhuben. Počátkem října začíná migrovat do jižní Afriky, vrací se v dubnu. V České republice byl jeho výskyt zaznamenán na Šumavě.

Patří k menším druhům orlů. Rozpětí křídel dosahuje 140 – 160 cm. Je tmavohnědě zbarven, postupem věku světlá. Vydává pískavé zvuky. 

Hnízdění probíhá v období dubna až května. Hnízdo si staví v korunách vysokých stromů v oblastech starých lesů s loukami, pasekami a poli. Vnější průměr hnízda je 50 – 115 cm a výška 40 – 60 cm. Samice snáší 1 – 2 vejce, na kterých sedí 43 dní. Obě mláďata rodiče krmí po dobu dvou měsíců. Vyvádějí většinou jen jedno, druhé mládě bývá starším sourozencem zabito a sežráno (siblicida). Ve stáří asi 50 dnů se začíná mláďata pohybovat po větvích v okolí hnízda, týden na to už začíná přeletovat. Pohlavně dospělými se stávají až po 4 letech. Nejdříve zahnízdí až v pěti letech. Ve volné přírodě se mohou dožít 26 let.

Orel křiklavý se živí drobnými savci, obojživelníky a plazy.

Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.

Zoo Liberec chová orly křiklavé od roku 1985.

Na chov orla křiklavého přispívají:

Šárka Lachmanová - 3/2022 
Petra Vaňková - 4/2021

 

První odchov orla křiklavého z umělého oplodnění se zdařil v Zoo Liberec v roce 2012. Jedná se o samici. O dva roky později se úspěch v naší zahradě zopakoval, tentokrát se vylíhnul samec.

 • orel křiklavý
O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 57-64 cm
 • Potrava: masožravec (obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy poblíž polí a luk
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 1,1-2 kg
 • Doba inkubace: 43 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa až po Kaspické moře

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost