header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orel nejmenší

Latinsky:Hieraaetus pennatus
Anglicky:Booted Eagle
 • IMG_0588_Fotor.jpg
 • Orel nejmenší
 • orel nejmenší.jpeg

Orel nejmenší obývá otevřenou krajinu poblíž lesa do nadmořské výšky 2000 m v severozápadní Africe, na Pyrenejském poloostrově, ve Francii, jihovýchodní Evropě a přes Turecko zasahuje až do střední Asie. V zimě přelétá v Africe na jih od Sahary (evropská populace) a do Indie (asijská populace). Vzácně zalétává na východ ČR, není vyloučeno ani nepravidelné hnízdění. V celé Evropě je zaznamenáno cca 5200 párů, z toho 10 - 15 ve střední Evropě. 

Jak samo jméno napovídá, jde o nejmenšího evropského orla. Rozpětí křídel dosahuje 110-132 cm. Ve srovnání s káňaty je menší, má užší křídla, delší ocas a běháky opeřené až po prsty. Vytváří dvě barevné variace - v Evropě častější světlou (hnědavý vršek těla, spodek nažloutle bílý) a tmavou (hnědá).

Hnízdo si staví vysoko na stromech, od května snáší 2 - 3 vejce. Na snůšce sedí především samice 36 - 40 dní. Mláďata opouštějí hnízdo ve stáří 50 - 55 dní, dva a půl měsíce po vylíhnutí se osamostatňují. Nejvyšší věk dosažený v zajetí je 12 let.

Živí se převážně ptáky střední velikosti, méně pak savci, plazy a hmyzem.

 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 2007.

Na chov orla nejmenšího přispívají:

 

O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 45-52 cm
 • Potrava: masožravec (menší obratlovci, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: otevřená krajina poblíž lesa, hory
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 0,75-1 kg
 • Doba inkubace: 36-40 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, Asie, severozápadní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost