header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orel volavý

Latinsky:Clanga clanga
Anglicky:Greater Spotted Eagle
 • Orel volavý
 • Orel volavý

Tohoto tažného dravce naleznete v rozsáhlých lesích a nížinách v okolí jezer a rybníků. Nejčastěji v oblasti severozápadní Asie (až k Tichému oceánu), severovýchodním Polsku a vzácně i ve střední Evropě. Na podzim v měsících říjen a listopad migruje na zimu do jižní Evropy, jižní Asie a severovýchodní Afriky. Navrací se zpět na jaře od února do března.

Jeho zbarvení je tmavohnědé. Staří ptáci jsou tmavě hnědí, skoro do černa. Ozobí je žluté, kalhotky dosahují až k pařátkům. Orel volavý dosahuje rozpětí křídel 160 - 185 cm. 

Pohlavní dospělosti dosahují orli volaví ve čtyřech letech. Samice snášejí 1 - 3 bílá vejce s hnědými skvrnami. Na vejcích sedí 42 - 44 dní, o mláďata pečují dalších 60 - 65 dní. Živí se malými savci (potkani, vodní krysy), středně velkými ptáky (především mláďata vodních ptáků), výjimečně plazy a obojživelníky.

Orel volavý se v přírodě kříží s orlem křiklavým. 

O druhu
 • Řád: Dravci (Falconiformes)
 • Velikost: 59-71
 • Potrava: masožravec (obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy a nížiny v okolí jezer a rybníků
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 1,7-2,3
 • Doba inkubace: 42-44
Region výskytu Asie
Asie

Evropa, Asie, Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost