header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orel východní

Latinsky:Haliaeetus pelagicus
Anglicky:Steller's Sea Eagle
 • orel vychodni (1).JPG
 • orel vychodni (2).JPG
 • orel východní mládě.JPG
 • ZOO 249.jpg

Orel východní (kamčatský) obývá východní pobřeží Ruska, na zimu se stěhuje na sever Japonska, Koreje a Číny. Preferuje otevřenou zalesněnou krajinu v blízkosti vod nebo skalní útesy nad mořem. Populace orla východního čítala v roce 2012 okolo 1900 párů. Stále klesající stav je způsoben znečišťováním prostředí a kultivací krajiny člověkem. 

Hnízdo z větví si orel buduje na stromech nebo na skalních srázech. Může být široké 2,5 m a hluboké až 4 m. Samice do něj naklade 1 - 3 vajíčka, která inkubuje po dobu 1,5 měsíce. Obvykle však přežije jen jedno mládě do dospělosti.

Živí se výhradně rybami, které loví na otevřeném moři nebo v řekách, kdy z výšky 5 metrů nad hladinou kořist lapí ve střemhlavém letu. 

Zapsán do programu ESB.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 1988 a od roku 2002 orla východního i úspěšně rozmnožuje.

Na chov orla východního přispívají:

Antonín a Jan Tříškovi - 2/2022
Jana Navrátilová s rodinou - 9/2021
Anežka, Madlenka a Karolína Hájkovy - 1/2022
Dana Draslarová - 6/2021

V Zoo Liberec se první odchov zdařil v roce 2002. Od tohoto roku se orli rozmnožují pravidelně. Poslední tři mláďata se vylíhla v dubnu letošního roku 2018.  

 • orel východní mládě.JPG
 • ZOO 249.jpg
 • mladý kamčaťák.jpeg
 • kamcatak mlade.jpg
O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 85-94 cm
 • Potrava: masožravec (ryby)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: pobřeží, zalesněná krajina poblíž řek
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 4,9-9 kg
 • Doba inkubace: 38-45 dní
Region výskytu Asie
Asie

Rusko, Japonsko, Korea, Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost