header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Orlosup bradatý

Latinsky:Gypaetus barbatus aureus
Anglicky:Bearded Vulture
 • Orlosup bradatý
 • Orlosup bradatý

Orlosup bradatý se vyskytuje už jen na několika horských místech Evropy, Střední Asie a Afriky. Obývá zde nadmořské výšky do 4000 m (v Himalájích i výše), v zimních měsících sestupuje do 500 - 800 m. Tento pták je vázaný na ty nejméně přístupné strmé skalní stěny, ale můžeme ho zahlédnout, jak plachtí i nad svahy a údolími. 

Jedná se o velikého a mohutného dravce, který dosahuje délky těla až 115 cm, rozpětí křídel 280 cm a může vážit do 7 kg. Oblast hrudníku a břicha je zbarvena do tmavě oranžové barvy. Zbarvení je způsobeno třením (popelením) o vápenaté skály obsahující oxid železitý.

Orlosupi vytváří páry na celý život. Někdy jsou k vidění i polyandrické seskupení, kdy jedna samice vytvoří pár s více než jedním samcem. Hnízda si budují evropští orlosupi během prosince a ledna v malých jeskyních, na skalnatých útesech nebo v hlubokých roklích s příkrými svahy. Hnízdo používají několik let po sobě. Samička snese 1 - 2 vejce, která zahřívá 55 - 58 dní.

Orlosup bradatý se živí masem z čerstvě usmrcených zvířat (koz, ovcí, hlodavců) a mršinami, ze kterých dokáže všechno spotřebovat. Jako jediný dravec se může až z 85% živit kostmi. Ty shazuje z výšky na skály, aby se rozbily a mohl se dostat k morku. V pařátech vynáší také želvy, které shazuje z výšky, aby rozbil jejich krunýř. 

Zapojen do programu reintrodukce a do programu EEP (Europäisches Erhaltungs Program), který se zabývá chovem ohrožených druhů světové fauny, zařazených do Evropských záchranných chovů. Úspěšně probíhá jeho návrat (reintrodukce) do alpské přírody.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od osmdesátých let dvacátého století. Zoo se rovněž aktivně zapojila do projektu reintrodukce orlosupa už v roce 1998 se svým chovným párem Pištou a Boženou. Od té doby bylo jedenáct jedinců odchovaných v Zoo Liberec úspěšně vypuštěno ve francouzských, rakouských a italských Alpách, ve Španělsku nebo v Izraeli. Na konci května 2014 bylo jedno sto dní staré mládě vypuštěno do Národního parku Hohe Tauern v Rakousku. 

Na chov orlosupa bradatého přispívají:

Jakub Rosa s dědečkem - 3/2018

Poslední mládě se v zoologické zahradě vylíhlo v září roku 2015.

O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 100-115 cm
 • Potrava: masožravec (obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: hory se skalnatým terénem
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 4,5-7,1 kg
 • Doba inkubace: 55-58 dní
Region výskytu Asie
Asie

Evropa (Francie, Řecko), Střední Asie, Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost