header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Osel somálský

Latinsky:Equus africanus somaliensis
Anglicky:Somali Wild Ass
 • Osel somálský

Oslové somálští obývají aridní oblasti Etiopie a Eritrei, v Somálsku jsou pravděpodobně už vyhubeni. Tento druh lichokopytníka čelí bezprostřední hrozbě vyhubení. Patří k neohroženějším druhům z velkých savců. V zajetí žije kolem 130 zvířat, ve volné přírodě cca 600 posledních jedinců. Základním problémem při snaze o záchranu osla somálského je stálý úbytek vhodných lokalit, pytláctví, značně nestabilní politické prostředí s často zuřícími vojenskými konflikty a občanskými válkami, a z toho plynoucí absolutní absence jakýchkoliv ochranářských aktivit a systému efektivní ochrany. V neposlední řadě i časté křížení s domácími formami oslů, a s tím spojená devalvace genetické výbavy jednotlivých populací. Za stabilní se dá pokládat eritrejská populace čítající 400 jedinců. Právě v Eritrei probíhá monitoring a výzkum druhu, který má sloužit jako základ projektu na jeho záchranu. Na tomto projektu liberecká ZOO spolupracuje. Další populace osla somálského žije v oblastech s neúčinnou ochranou a nepříznivým politickým klimatem, proto se považuje do budoucna za ztracenou.

Zvířata se vyznačují schopnostmi přežít v extrémních podmínkách skalnatých terénů s tuhou trávou, která tvoří hlavní složku jejich potravy. Dokáží vydržet i mnoho dní bez příjmu tekutin. Velmi tvrdá kopyta jim umožňují se pohybovat po vyschlém a kamenitém podkladu. 

Samice vytvářejí malé jednotky matek s mláďaty, které jsou na sobě nezávislé, sdružujících se do větších skupin při pastvě. Mladí hřebci vytvářejí tzv. bakalářské skupiny - malá stáda samců, kteří čekají, až si budou moci vybojovat vlastní teritorium. Samci si obhajují teritorium s významným zdrojem (napajedlem), kam se klisny přicházejí napít a na oplátku umožňují majiteli území se s nimi pářit. Březost samice trvá zhruba 330-365 dní. Mládě váží cca 30 kg a první půlrok je závislé na matčině mléce. Pohlavně dospívá kolem tří let. Samice je schopna ve volné přírodě znovu zabřeznout až po odchování potomka, proto může mít mláďata jen jednou za dva roky. V přírodě se oslové dožívají 15 - 20 let, v zajetí až 40 let.

Osel somálský je zapojen do programu EEP.

 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh osla od roku 1991. V současné době skupinu tvoří šest samic a tři samci. Zoo rovněž spolupracuje na monitoringu výskytu osla somálského ve východoafrické Eritrei od roku 2006 společně se švýcarskou zoologickou zahradou v Basileji. Aktivní záchraně divokých oslů a jejich případné reintrodukci ale zatím brání špatné civilizační podmínky v oblasti tzv. afrického rohu.

Dva z libereckých oslů somálských - Shaq (*2006) a Bovu (*2008) - byli v polovině roku 2009 vyvezeni jako součást projektu francouzské ZOO Beauval a místní vlády do Džibutska.

Na chov osla somálského přispívají:

Děti z MŠ Dětská, Liberec - 10/2018

V červnu roku 2016 se stádo oslů somálských rozrostlo o dalšího jedince, samce Tristan. Jedná se již o 13. narozeného samce v řadě mláďat oslů somálských. V roce 2017 se prolomilo jedenáctileté období samých samců a na svět přišla samička Erin (10 .5. 2017).

10. 5. 2017 - samička Erin

O druhu
 • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Velikost: 150 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, kořinky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: kamenité polopouště
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 320-370 kg
 • Doba březosti: 330-365 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Etiopie, Eritrea

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost