header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Osinák africký

Latinsky:Atherurus africanus
Anglicky:African Brush-tailed Porcupine
 • osinák africký.jpg
 • DSC_0313_web.jpg
 • DSC_0327_web.jpg

Osinák africký má poměrně veliký areál rozšíření v rovníkové Africe, a to od Guineje na západě po Keňu na východě. Vyskytuje se zde v tropických deštných lesích až do nadmořských výšek 3000 m.

Na rozdíl od známějšího příbuzného dikobraza, má ostny pouze na zadní části hřbetu. V případě nebezpečí je naježí, aby zastrašil nepřítele svojí velikostí. U toho obvykle dupe končetinama a šustí ocasem, na jehož konci má štětku z tuhých chlupů. Pokud varování nezabere, otočí se k protivníkovi zády a pokouší se ho poranit bodlinami. Jako další strategii proti predátorovi volí útěk do vody nebo na stromy, je totiž nejen dobrý plavec, ale také obratně skáče a leze po stromech. 

Aktivní je především v noci, kdy vyhledává potravu, jako jsou spadané listy a plody nebo také hlízy a stonky rostlin. Den tráví odpočinkem v úkrytu, například ve skalní rozsedlině, v kořenech stromu nebo v břehu řeky či potoka.

Osináci žijí v menších rodinách tvořených samicí, samcem a několika mláďaty. Samice je na hlodavce březí nezvykle dlouhou dobu, a to necelé čtyři měsíce. Poté rodí vyvinutá mláďata, která jsou osrstěná. Pohlavní dospělosti dosahují po dvou letech.  

V přírodě se dožívá i 15 let, v zajetí déle (23 let). Osináci patřív rovníkové Africe mezi nejčastěji lovené savce na maso, tzv. bushmeat.  

V květnu tohoto roku k nám přicestovala tříčlená rodina osináků ze Zoo Ostrava. 

Michal Kvíčala - 6/2021

O druhu
 • Řád: Hlodavci (Rodentia)
 • Velikost: 36-60 cm tělo, 15-23 cm ocas
 • Potrava: býložravec (spadané plody a listy, kořínky)
 • Aktivita: převážně noční
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: 1-4
 • Hmotnost: 1,5-4 kg
 • Doba březosti: 100-110 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

od Guineje po Keňu

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost