header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Paka nížinná

Latinsky:Cuniculus paca
Anglicky:Lowland paca
 • paka-nížinná

Paka nížinná obývá široký areál tropické a subtropické Ameriky, a to od severovýchodního Mexika přes Argentinu až po Brazílii a Paraguay. Lidmi byla zavlečena také například na Kubu a do Alžírska. Vyskytuje se především v tropických deštných lesích, v bažinách a v mangrovech poblíž vody. Paka je velmi zdatný plavec, dokáže se potápět a vydrží pod vodní hladinou i několik minut bez nadechnutí. 

Paka nížinná patří s délkou těla 80 cm a hmotností až 12 kg mezi největší hlodavce. Samice jsou oproti samcům drobnější. Paky jsou monogamní zvířata, samec se samicí vytváří pár na celý život. Pár žije v domovském okrsku o rozlose 3-4 ha. Zde má samec několik nor oddělených od těch samičích. Díky této strategii se jim lépe daří bránit své teritorium s norami před vetřelci. Samec si dokonce svoji samičku značkuje močí. Dospělá zvířata se mohou rozmnožovat po celý rok. V lidské péči byla zaznaménána delší doba březosti samic (148 dní) než v přírodě, kde je obvykle kratší (97-118 dní). Samice zpravidla rodí jedno nebo dvě mláďata ročně. Ta se rodí vyvinutá, mají srst a vidí. Dokonce se kromě mateřského mléka krmí i ovocnými plody, listy a kořínky. V 8-12 měsících stáří dosahují mladí jedinci pohlavní dospělosti. 

Paky jsou aktivní převážně v noci, kdy vyhledávají potravu. Tito hlodavci jsou býložravci a požírají spadlé ovoce, semínka, listy, plody a kořínky. Přes den paky odpočívají v norách, které si většinou vyhrabávají nebo v úkrytech z dutých spadlých kmenů stromů. 

V přírodě jsou paky nížinné nejvíce ohroženy lovem pro maso a ztrátou jejich přirozeného prostředí kácením lesů. Vzhledem k širokému areálu jejich rozšíření nejsou zatím výrazně ohroženy. 

Mladá samička paky nížinné přicestovala v létě v roce 2020 ze Zoo Plzeň a je k vidění v pavilonů tropů ve společné expozici s papoušky druhu ara hyacintový. 

Hana a Tereza Šimralovy - 2/2022

O druhu
 • Řád: Hlodavci (Rodentia)
 • Velikost: 65-80 cm délka těla bez ocasu
 • Potrava: býložravec (ovoce, listy, kořínky)
 • Aktivita: převážně noční
 • Biotop: tropický deštný les, mangrovy
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 6-12 kg
 • Doba březosti: 97-149 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

od Mexika po východ J. Ameriky

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost