header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Parosnička srdíčková

Latinsky:Dyscophus guineti
Anglicky:Sambava Tomato Frog
 • parosnička srdíčková, foto: J.Mikoláš
 • DSC05264_1.jpg
 • parosnička srdíčková.jpg
 • parosnička srdíčková, foto: J.Mikoláš.jpg

Parosnička srdíčková je obyvatelem primárních deštných a bažinatých lesů Madagaskaru, a to do nadmořské výšky 200 metrů. Většinu dne tráví zahrabaná v podrostu.

Parosnička srdíčková je zavalitá žába s širokou hlavou a oranžovo červeným zbarvením. Typický je pro ni černý pruh, který se táhne od očí po boku. Parosničky patří k několika málo druhům žab, které mají ústa opatřena zuby. Samečci jsou menší než samičky, mají rezonanční měchýřek a zduřeniny na vnitřní straně předních nohou.

V období rozmnožování se žabky ve velkém počtu shlukují k tůňkám, kde následně samičky kladou svá vajíčka. Snůška může čítat až 1500 vajíček. Pulci se líhnou asi po dvou dnech. Zhruba po dvou měsících dochází k přeměně pulců v žabky, které pohlavně dospívají mezi 2 až 3 rokem.

V případě nebezpečí svého protivníka varuje výstražným zbarvením a nadouváním, kdy se postaví na všechny čtyři končetiny. Může vylučovat mírně jedovatý kožní sekret a vystřikovat ho do vzdálenosti několika centimetrů.

Parosničky chová Zoo Liberec od konce roku 2017 a naleznete je v Pavilonu tropů.

Jana Ptáčková - 1/2022
Marie Vošvrdová - 11/2021
Eva Eršilová 3/2021
Vilém Nájemník

O druhu
 • Řád: Žáby (Anura)
 • Velikost: 6-12 cm
 • Potrava: bezobratlí (hmyz, plži)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: až 1500 vajíček ve snůšce
 • Hmotnost: 0.04-0.150 kg
Region výskytu Madagaskar
Madagaskar

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost