header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Parosnička srdíčková

Latinsky:Dyscophus guineti
Anglicky:Sambava Tomato Frog
 • parosnička
 • parosnička srdíčková.jpg

Parosnička srdíčková je obyvatelem primárních deštných a bažinatých lesů do nadmořské výšky 200 metrů. Většinu dne tráví zahrabaná v podrostu.

Parosnička srdíčková je zavalitá žába s širokou hlavou a oranžovo červeným zbarvením. Typický je pro ni černý pruh, který se táhne od očí po boku. Parosničky patří k několika málo druhům žab, které mají ústa opatřena zuby. Samečci jsou menší než samičky, mají rezonanční měchýřek a zduřeniny na vnitřní straně předních nohou.

V období rozmnožování se žabky ve velkém počtu shlukují k tůňkám, kde následně samičky kladou svá vajíčka. Snůška může čítat až 1500 vajíček. Pulci se líhnou asi po dvou dnech. Zhruba po dvou měsících dochází k přeměně pulců v žabky, které pohlavně dospívají mezi 2 až 3 rokem.

V případě nebezpečí svého protivníka varuje výstražným zbarvením a nadouváním, kdy se postaví na všechny čtyři končetiny. Může vylučovat mírně jedovatý kožní sekret a vystřikovat ho do vzdálenosti několika centimetrů.

Parosničky chová ZOO Liberec od konce roku 2017 a naleznete je v pavilonu tropů.

Vilém Nájemník

O druhu
 • Řád: Žáby (Anura)
 • Velikost: 6-12
 • Potrava: bezobratlí (hmyz, plži)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: až 1500 vajíček ve snůšce
 • Hmotnost: 0.04-0.150
footer.less
Vytvořila společnost