header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Pelikán bílý

Latinsky:Pelecanus onocrotalus
Anglicky:Great White Pelican
 • Pelikán bílý
 • IMG_3030.jpeg
 • pelikan bily_4.jpg
 • pelikán bílý.jpg

Pelikáni žijí na území jihovýchodní Evropy až k jihu střední Asie a Afriky. Severské populace se na zimu přesouvají do Afriky, Indie a Vietnamu. Obývají bažiny a rákosové porosty u ústí řek. Vyhovuje jim smíšená slaná a sladká voda (tzv. brakická). Na území Afriky vyhledávají sladkovodní jezera. V 18. století se zřejmě ještě vyskytovali i v jižních Čechách.

Pelikání bílí jsou, jak napovídá druhový název, bíle zbarvení ptáci, s tmavými špičkami křídel. Na spodní části zobáku je kožovitý vak, který slouží k chytání ryb. Pelikáni při lovu ryb většinou spolupracují nejen mezi sebou, ale také je známa jejich spolupráce s kormorány. Při lovu hejno pelikánů ryby obklíčí a nažene je ke břehu. Ryby nadhozem spolknou. Pokud je nedostatek ryb, mohou se živit i vajíčky a mláďaty jiných vodních ptáků, například kormoránů. 

Pelikáni žijí a hnízdí v koloniích. Hnízda si staví na zemi ze slámy, rákosu a klacíků. Někdy je hromada široká až 150 cm. Samice snáší 1 – 3 vejce, ze kterých se po 29 – 36 dnech líhnou holá mláďata. Ta přijímají natrávenou potravu přímo z vaku rodičů. Osamostatňují se po 4 měsících.


Zoologická zahrada Liberec začala s chovem pelikánů bílých již v roce 1975. První odchov se pak podařil v roce 1999. V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady, v letní sezóně na jezírku u východu ze zoo.

V současné době chováme 10 dospělých pelikánů a několik jejich mláďat narozených na začátku roku 2018.

Na chov pelikána bílého přispívají:

Jan Jehlička - 11/2021 
Jaroslav Eršil – 3/2021

Zoo Liberec úspěšně odchovává mláďata pelikánů bílých každý rok. V roce 2018 se jedná o šest mláďat. První z nich, vylíhnuté 3.1, je rovněž prvním mládětem narozeným v letošním roce v zoologické zahradě.

 • pelikan bily_4.jpg
 • pelikán bílý.jpg
O druhu
 • Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)
 • Velikost: 148-175 cm
 • Potrava: masožravec (ryby, vajíčka a mláďata vodních ptáků)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: jezera, delty řek, bažiny
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 5-15 kg
 • Doba inkubace: 29-36 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Afrika jižně od Sahary, JV. Evropa, střední Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost