header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Pelikán skvrnozobý

Latinsky:Pelecanus philippensis
Anglicky:Spot-billed pelican
 • pelikan skvrnozoby.JPG

Pelikán skvrnozobý žije na území jižní a jihovýchodní Asie (Kambodža, Barma, Indie, Srí Lanka, Indonésie, Nepál, Thajsko, Vietnam), kde se vyskytují v mělkých i hlubokých mokřadech se slanou i sladkou vodou. Zde se živí převážně rybami, příležitostně i vodními korýši a žábami. Na rozdíl od pelikána bílého většinou neloví kolektivně, ale spíše každý jedinec sám. 

Typickým znakem jsou skvrny po celé délce zobáku a zbarvení peří v různých odstínech šedi. Patří mezi menší druhy pelikánů s hmotností do 5 kg. Samice bývají o trochu menší. 

Pelikáni žijí a hnízdí v koloniích, často složených i z dalších druhů vodních ptáků, jako jsou například volavky a kormoráni. Samice snáší 2 - 4 vejce do hnízd umístěných na velikých stromech a palmách. Na jednom stromě může být i 3 - 15 hnízd. Hnízdící kolonie jsou zaznamenány na Srí Lance, v Indii a v Kambodži. Málo početná populace rozmnožujících se pelikánů je i na Sumatře.  

Početná populace hnízdících pelikánů v Barmě (oblast Sittang) byla zničena odlesňováním území a následnou ztrátou míst vhodných pro lovení ryb. Kromě ztráty přirozeného prostředí pro hnízdění a lov potravy, ohrožuje populace pelikánů v přírodě i používání pesticidů v zemědělství, stavba vodních elektráren, sběr vajec a mláďat a lov. Na Filipínách a v Bangladéši tento druh pelikána již vymřel. 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh pelikánů od roku 2014. V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady, v letní sezóně na jezírku u východu ze zoo.

V současné době Zoo Liberec chová 11 jedinců.

O druhu
 • Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)
 • Velikost: 127-152 cm
 • Potrava: masožravec (ryby, korýši, žáby)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: mokřady se slanou i sladkou vodou
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 4,1-5 kg
 • Doba inkubace: 30 dní
Region výskytu Asie
Asie

jižní a jihovýchodní Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost