header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Perlička kropenatá

Latinsky:Numida meleagris
Anglicky:Helmeted Guineafowl
 • perlička_1.jpg

Perlička kropenatá se vyskytuje téměř po celé subsaharské Africe, kde ji naleznete především v sušší otevřené krajině typu savana nebo na polích. Izolovaná populace perliček obývá i část Maroka. Zavlečena byla na mnoho míst po světě, například do Francie, na Kubu, Madagaskar nebo Nový Zéland. 

V přírodě žijí perličky v hejnech, obvykle čítajících okolo 20 jedinců. Přes noc však mohou na nocovištích tvořit obrovská hejna čítající stovky i více jedinců. V době hnízdění si slepice udělá na skrytém místě v zemi důlek, kam naklade obvykle 6 - 12 vajec. Ta pak po dobu přibližně jednoho měsíce sama zahřívá. Kuřata jsou stejně jako u jiných hrabavých druhů ptáků nekrmivá a nenápadně zbarvená. Po měsíci mláďata zkouší první vzlety. 

Perlička kropenatá je všežravý pták, který si v přírodě kromě semen a kořínků rád pochutná i na hmyzu, obojživelnících nebo třeba menších plazech.

Domestikovanou formou perličky kropenaté je perlička domácí, která se chová po celém světě. Od své divoké příbuzné se liší zavalitějším vzhledem a má větší laloky a přilbu na hlavě. U tohoto druhu existují i barevné formy jako je bílá, smetanová, strakatá nebo levandulová (modrá bez skvrn). Domácí perličky jsou chovány stejně jako jejich příbuzný kur domácí pro maso a vejce. Užitečné jsou i na zahradě, protože loví škůdců rostlin (slimáky, kobylky). Na rozdíl od kura domácího nejsou tak často chovány v lidské péči, protože stále projevují divoké prvky chování (toulání, nocování na stromech atd.) a také jsou náchylnější na mrazivé počasí.

Perlička se v zajetí dožívá okolo 12 let. 

Perličky kropenaté můžete spatřit v dolní části zoologické zahrady v bažantnici. Perličky jsou chovány společně se supy kapucíny. 

O druhu
 • Řád: Hrabaví (Galliformes)
 • Velikost: 50-60 cm délka těla
 • Potrava: všežavec (semena, bezobratlí, drobní obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savana, pole, řídký les
 • Počet mláďat: 6-12
 • Hmotnost: 1-1,5 kg
 • Doba inkubace: 26-28 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost