header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Pískomil mongolský

Latinsky:Meriones unguiculatus
Anglicky:Mongolian Gerbil
 • mongolianGerbil1.jpg

Pískomil mongolský obývá suché polopouštní, pouštní a stepní oblasti Mongolska, sousedního Ruska a severní Číny (poušť Gobi). Před ostrými slunečními paprsky se ukrývá v podzemních norách, které mohou být dlouhé až 5-6 metrů. Nory mají několik komůrek a východů. Některé části jsou určeny pro odchov mláďat, jiné slouži jako spižírny, kam si ukládají zásoby krmení.

Pískomilové jsou sociální hlodavci, kteří žijí v rodinných skupinách tvořených 4-20 jedinci. Rodina je většinou tvořena jedním párem a jejich potomky z několika vrhů. Samice je březí 24 dní, poté přichází na svět průměrně 6 slepých a holých mláďat. Ta jsou samostatná ve věku 4 týdnů. Dožívají se 3 - 5 let.

Tělo pískomila je uzpůsobeno nízkému příjmu vody i potravy, dokáží si tuk uložený v těle přeměnit na vodu. Původní zbarvení pískomilů mongolských je hnědé. Jako domácí mazlíček se vyskytuje v mnoha dalších barevných varietách. Silné zadní končetiny umožňují zvířeti skákat do veliké výšky. Díky vynikajícímu sluchu dokáže zaslechnout včas blížící se nebezpečí. Při napadení může strhnout kůži z konce ocasu a uniknout tak nepříteli. Mezi hlavní predátory patří hadi a draví ptáci.

 

Pískomila mongolského můžete spatřit na ZOOEXPO. 

Wolfgang Richter - 4/2022

O druhu
 • Řád: Hlodavci (Rodentia)
 • Velikost: 12-15 cm
 • Potrava: býložravec (semena, traviny, ovocné plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: polopoušť, poušť, step
 • Počet mláďat: 2-8
 • Hmotnost: 50-60 g
 • Doba březosti: 24-29 dní
Region výskytu Asie
Asie

Mongolsko, Rusko, S. Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost