header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Pižmoň grónský

Latinsky:Ovibos moschatus wardi
Anglicky:Muskox
 • Pižmoň grónský

Pižmoni obývají severské tundry Kanady, Arktidy, Grónska, Evropy a Asie. Jsou to obrovská zvířata o váze 200 - 400 kg. Stavbou těla jsou dokonale přizpůsobeni nehostinným životním podmínkám. Před mrazem je izoluje hustá podsada, několikanásobně teplejší než ovčí vlna. Na jaře srst líná.

Proti nepřátelům a silným větrným poryvům se shlukují do kruhu, kdy samice s mláďaty stojí uprostřed a samci na jeho okraji. Se svýma krátkýma nohama se špatně pohybují v hlubokém sněhu, raději vyhledávají větrné pláně, kde je sníh odvátý. Při sněhové přeháňce zůstanou ležet a nechají se zapadat sněhem, přičemž neztrácejí potřebnou energii. Stádo zůstává po celé roky na jednom místě, nemigruje. Jejich největším nepřítelem se stal člověk, který kvůli teplé kožešině zvířata hromadně vybíjel. Od roku 1917 je jejich lov zakázán.

Mezi dubnem a zářím samci začínají bojovat o samice. Boje probíhají stylem hlavou proti hlavě a dochází při nich i k vážným poraněním. Samice je březí 8,5 měsíce, poté rodí jedno mládě. Znovu zabřeznout může opět po jednom až dvou letech. Samci se dožívají 15 let, samice 20 let. Pižmoni nejsou příliš nároční na potravu, v zimním období vystačí dokonce s minimem. Živí se trsy ostřice, mechy, lišejníky nebo suchými vrbovými větvemi.

Zapojen do programu EEP.

 

 

Zoologická zahrada Liberec chová tento poddruh pižmoně (Ovibos moschatus wardi) od roku 2008. K vidění je v zahradě jeden samec jménem Lovis.

Na chov pižmoně grónského přispívají:

Petr Beneš
Účastníci hokejového turnaje "Pižmoňův pohár"

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 90-150 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (mech, lišejníky, dřeviny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tundra
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 200-400 kg
 • Doba březosti: 260-270 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

Kanada, Arktida, Grónsko, Evropa a Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost