header.less
animal.less

gibbon czarny

łaciński:Hylobates (Nomascus) leucogenys
angielski:Chinese White-cheeked Gibbon
 • Gibon bělolící
 • IMG_6502_Fotor.jpg
 • IMG_7625_Fotor.jpg

Gibony bělolícé chová ZOO Liberec od roku 1975. 

V současné skupině jsou dva samci - Matěj a Satun, samice Wen Wen a tři mláďata Siam (*2011) a Charlie (*2014) a zatím bezejména (*2016)

Na chov gibona bělolícího přispívají:

Kvapilovi

niby
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 47-53 cm délka těla
 • Potrava: býložravec (ovoce, listy, kořínky), hmyz
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 6-7 kg
 • Doba březosti: 200-212 dní
obszar występowania Asie
Asie

SV. Vietnam, S. Laos

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
stworzony przez