header.less
animal.less

ostronos koati

łaciński:Nasua nasua
angielski:South American coati
 • Nosál červený
 • Nosál červený

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh medvídkovité šelmy od roku 2004. V současné době je k vidění ve výběhu tapírů pouze jeden starší samec.

Na chov nosála červeného přispívají:

Viola a Pavel Kučerovi - 12/2018

niby
 • Rząd: šelmy (Carnivora)
 • rozmiar: 67-137 cm délka těla s ocasem
 • pożywienie: všežravec (hlízy, plody, ptačí vejce a mláďata)
 • aktywność: denní
 • Biotop: listnaté a smíšené lesy
 • liczba młodych: 1-7
 • Waga: 3-8 kg
 • Czas trwania gestów: 70-77 dní
obszar występowania Ameryka Południowa
Ameryka Południowa

Venezuela, Kolumbie, Argentina, Uruguay

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX
 • EW
 • CR
 • EN
 • VU
 • NT
 • LC
footer.less
stworzony przez