header.less
należymy do siebie:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

pawian płaszczowy

łaciński:Papio hamadryas
angielski:Hamadryas Baboon
 • Pavián pláštíkový
 • Pavián pláštíkový
 • mládě paviána pláštíkového
 • samice paviána pláštíkového

Zoologická zahrada Liberec chová paviány od roku 1956. Současnou skupinu tvoří dva dospělí samci, osm samic a dvě mláďata z roku 2017 (samec, samička).

Z důvodu rekonstrukce jejich původní ubikace jsou paviáni dočasně umístěni ve výběhu naproti tygrům.

Na chov paviána pláštíkového přispívají:

Vendula Chlupáčová - 1/2019
Tamara Ottová - 12/2018
Adéla Geppertová - 5/2018

niby
 • Rząd: Primáti (Primates)
 • rozmiar: 50-95 cm délka těla, 42-60 cm ocas
 • pożywienie: všežravec (tráva, ovoce, bezobratlí, menší savci)
 • aktywność: denní
 • Biotop: stepi, savany, skalnaté pouště, horská údolí
 • liczba młodych: 1
 • Waga: 10-21 kg
 • Czas trwania gestów: 165-184 dní
obszar występowania Afryka
Afryka

severovýchodní Afrika, Arabský poloostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX
 • EW
 • CR
 • EN
 • VU
 • NT
 • LC
footer.less
stworzony przez