header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Plameňák kubánský

Latinsky:Phoenicopterus ruber
Anglicky:Caribbean Flamingo
 • Plameňák kubánský
 • plameňák kubánský, foto: L. Holas
 • plameňák kubánský, foto: L. Holas
 • plameňák kubánský, foto: Zuzánek

Plameňák kubánský obývá slané i sladké vody jezer a řek. Je k vidění v lagunách u mořských pobřeží i u solných pánví. Vyskytuje se v oblastech jezer se slanou vodou v Jižní i Střední Americe (Galapágy, Karibské ostrovy: Kuba, Bahamy, Jamajka, Dominikánská republika). Potřebují však místa s mělkou vodou.

Stejně jako jeho blízce příbuzný plameňák růžový patří k největším zástupcům z čeledi plameňákovití. Dorůstá délky těla 120 – 145 cm, s rozpětím křídel 140 – 165 cm. Váží 2 – 4 kg. Peří je sytě růžové, stejně jako zobák a nohy. K ohybu zobáku sahá černá barva. 

Hnízdí v početných koloniích tvořených až 200 tisíci jedinci. Na dobu rozmnožování vytváří monogamní páry, které si staví hnízda z bláta, kamínků a řas v mělké vodě nebo na bahnitých březích v rozestupech po 1,5 m (za dosahem zobáku sedícího souseda). Samice snáší jedno vejce, které inkubují oba rodiče. Šedě zbarvené mládě se líhne po 27 – 32 dnech. Plameňáci svá mláďata krmí speciální kaší, která se vytváří ve voleti dospělců. Poté, co dokážou mláďata chodit, shlukují se do velkých jeslích pod dozorem malého počtu dospělých ptáků. Dožívají se 45 let.

Potravu získává plameňák hlavně při čvachtání vody, při brouzdání se mělkou vodou. I s břichem ponořeným do vody loví potravu na mělčinách. Živí se vodními bezobratlými živočichy jako jsou korýši, měkkýši, kroužkovci a vodní larvy hmyzu. Dále drobnými rybkami, řasami a mokřadními rostlinami. 

Zoologická zahrada Liberec chová plaměňáky kubánské od roku 1981.

Na chov plameňáka kubánského přispívají:

Patrik Matouš - 4/2021
Adéla Válková - 4/2021 
Zelená zahrada - Michaela Niedobová - 6/2020
Anička Zárybnická - 4/2020 

O druhu
 • Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)
 • Velikost: 120-145 cm výška
 • Potrava: všežravec (vodní bezobratlí, ryby, řasy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: slané i sladké vody jezer a řek, mělké laguny
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 2-4 kg
 • Doba inkubace: 27-32 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Jižní a Střední Amerika (Galapágy, Karibik)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost