header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Pralesnička strašná

Latinsky:Phyllobates terribilis
Anglicky:Golden Poison Frog
 • pralesnicka_zuzanek.jpg
 • pralesnička strašná, foto: J. Mikoláš
 • pralesnička strašná, foto: J. Mikoláš

Pralesnička strašná se vyskytuje na malém území (menším než 250 km2) v Západní Kolumbii, a to do nadmořské výšky 100 - 200 m. Zde obývá podrost primárního tropického lesa.

Skupiny dospělých pralesniček se setkávají za účelem páření 1 - 2x do roka. Samička naklade 10 - 20 rosolovitých vajíček na zem pod listí. Z vajíček se zhruba po 14 dnech líhnou malí pulci a zasunou se do kožního sekretu samce, který je přenáší do bromélií s nashromážděnou vodou. Zde prodělávají larvalní stádium a živí se řasami, larvami komárů nebo je samička dokrmuje neoplozenými vajíčky. Vývoj pulce v mladou žabku trvá okolo 55 dní. Poté je jejich rodiče dovedou ke skupině, kde alespoň jeden z nich předtím žil. Do pohlavní dospělosti zůstávají poblíž matky.

Pralesnička strašná získala svůj druhový název díky silně jedovatému kožnímu sekretu, který obsahuje alkaloid batrachotoxin. Ten patří mezi nejprudší známé jedy. Neexistuje proti němu žádná účinná protilátka. Žába dokáže vytvořit takové množství toxinu, které by usmrtilo 8 – 10 lidí. Silný kožní neurotoxin je dodnes využíván indiány na napouštění hrotů šípů do foukaček. Z tohoto důvodu se také pralesnička nazývá šípovou žábou. Sekret navíc silně páchne, což má za účel odpudit případné predátory. Má také silné antiparazitické, antibakteriální i antimykotické účinky. Jed získávají z potravy, kterou tvoří hmyz (mravenci) a další členovci. Stejně jako ostatní šípové žáby je i pralesnička strašná neškodná, pokud je chována stranou zdrojů své přirozené potravy.

Pralesnička strašná upozorňuje na svoji nebezpečnost svým výstražným zbarvením. Vytváří několik barvených forem od žluté, kovově zelené až po oranžovou.

Pralesnička strašná se vyskytuje na velmi malém území původního tropického lesa a je tak velmi náchylná k vyhynutí. V současné době patří mezi ohrožené živočichy a v místě svého přirozeného výskytu je zapojena do záchranného programu.  

Pralesničky chová Zoo Liberec od konce roku 2017 a naleznete je v Pavilonu tropů.

Lucie Reváková a Jakub Bleha - 2/2022
Petr Heiland - 11/2021
Hana Síkorová - 11/2021
Eda a Ela Ševců - 10/2021
Jana Richterová - 10/2021
Žákovský parlament ZŠ Lesní Liberec - 5/2021
Odbor územního plánování MML - 4/2021
Hana Jirounková - 3/2021
INISOFT s. r. o. - 1/2021
O druhu
 • Řád: Žáby (Anura)
 • Velikost: 4-5,5 cm
 • Potrava: bezobratlí (hmyz-mravenci, termiti, brouci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: primární deštný les
 • Počet mláďat: 10-20 v jedné snůšce
 • Hmotnost: 0.004-0.006 kg
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

západní Kolumbie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost