header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Příběh stromu biodiverzity 

MOTTO:

STROM

Strom je jedním z dominantních prvků, tvořících krajinu. Samostatně rostoucí dominantní strom je opěrným a dobře viditelným bodem, určujícím směr naší cesty nebo místo návratu z ní. Strom nám na té cestě nabízí úkryt před nepohodou
i příjemné místo pro odpočinek a setkání s jinými lidmi. Strom nabízí lidem, zvířatům
i hmyzu útočiště a potravu. Krajině pak strom dává stín, ve svých kořenech zachycuje životodárnou vláhu
a pravidelným opadem listů vrací do půdy živiny.

STROM BIODIVERZITY

"Strom biodiverzity" je dominantní prvek v krajině životů lidí, kteří se kolem liberecké zoologické zahrady spojili, aby sdíleli lidské, materiální a finanční zdroje
i um odborníků různých profesí pro co nejefektivnější naplňování poslání moderní zoologické zahrady. Tato základní poslání se dají shrnout do čtyř témat:

Ochrana ohrožených druhů zvířat jejich chovem v lidské péči
(ochrana ex-situ).

Ochrana ohrožených druhů zvířat a jejich přirozeného prostředí                   
v místech jejich původu (ochrana in-situ) .

Vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody.

Rekreace a odpočinek návštěvníků.


MALÝ STROM BIODIVERZITY:

Příběh stromu biodiverzity započal v roce 2018, kdy byl poprvé pro potřeby Zoo Liberec vyroben českolipskou firmou Memory Crystal první “Malý strom biodiverzity” se sadou křišťálových lístků.    Cena “Strom biodiverzity“ je tak od té doby každý rok předávána významným osobnostem                  a organizacím, jako společné poděkování Zoo Liberec a České koalice na ochranu biodiverzity,            za mimořádný přínos k ochraně přírody.

Ocenění stromu biodiverzity bylo poprvé uděleno v únoru 2018 za pomoc při zásahu proti organizovanému gangu pytláků želv a želvích vajec na indonéském souostroví Pulau Banyak. Gang byl zadržen týmem vedeným zaměstnanci a externími spolupracovníky Zoo Liberec za asistence indonéské armády a ve spolupráci s místními orgány ochrany přírody. 
Křišťálový stromek převzal guvernér provincie Aceh v Indonésii na severní Sumatře od ředitele Zoo Liberec za účasti kolegů ze Zoo Ostrava a velvyslance ČR v Indonésii. Jednotlivé lístky patřící ke stromu byly zároveň předány představitelům indonéské armády, státní ochrany přírody
a představitelům místních nevládních organizací.

Za rok 2019 byla tato cena předána za spolupráci při potírání obchodu s nelegálními výrobky              z želvoviny regentovi oblasti Berau na indonéském Borneu. Také za přítomnosti velvyslance České republiky v Indonésii, pana Hotěka.

Ocenění “Strom biodiverzity” za mimořádný přínos k ochraně životního prostředí budou udělována Zoologickou zahradou v Liberci a Českou koalicí na ochranu biodiverzity i v následujících letech.

VELKÝ STROM BIODIVERZITY:

Liberecký kraj je místo překrásné přírody a umu zručných lidí, kteří po staletí krotí přírodní živly          v procesu výroby skla a sklářských výrobků. Není proto náhodou, že společným úsilím liberecké zoologické zahrady a sklářské firmy Memory Crystal  neskončila myšlenka stromu biodiverzity
u malého “semenáčku”, předávaného po světě v podobě ocenění, ale příběh této myšlenky pokračuje.

V roce 2019 vyrostl ve vstupní hale liberecké zoologické zahrady umělý kmen stromu v životní velikosti a jeho korunu ozdobilo více než pět set lístků z foukaného křišťálového skla. Tyto lístky postupně získávají své vlastníky, mecenáše Zoologické zahrady Liberec.
Každý z lístků jednou ročně symbolicky opadne a přesune se domů ke svému vlastníkovi. Jeho místo pak může obsadit stávající či nový mecenáš.

Mecenáši si mohou zvolit, zda svým darem podpoří ochranu zvířat jejich chovem v lidské péči, tzv.    ex-situ = podpora zvířat v zoologické zahradě (zelený lístek) nebo podpoří ochranu přírody v rámci terénních ochranářských projektů Zoo Liberec v místech přirozeného výskytu zvířat, tzv. in-situ (oranžový lístek). Třetí možností je i podpora ochranářské kampaně Evropské asociace zoologických zahrad prostřednictvím zoo (žlutý lístek).

Žijeme v elektronické informační době, proto v roce 2020 získal Strom biodiverzity vlastní mobilní aplikaci, která jej i na dálku propojí s vlastníky lístků. Aplikace je veřejně dostupná.

 

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost