header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Proč jsme ve spolupráci s městem postavili nový vchod a neupřednostnili rekonstrukce expozic?

Projekt CAO (Centrum aktivního odpočinku) - zjednodušeně budovu nového vstupu do zoo a budovu ZooExpo, zahrnující chovatelské zázemí, zázemí pro zaměstnance a vzdělávací prostory pro návštěvníky – byl ve spolupráci s městem postaven z evropských dotací v rámci IPRM Lidové sady (Integrovaný plán rozvoje města). V tzv. zásobníku projektů, z kterých město podle předem stanovených kritérií vybíralo, měla zoo podáno krom CAO také několik projektů na rekonstrukci pavilonů a expozic. Ty však podpořeny nebyly pro nízkou relevanci k cílům IPRM Lidové sady. Evropské dotace mají své jasné určení a nejsou to volné peníze k vlastnímu rozhodování, zda opravíme sloninec nebo postavíme vchod. Takže když bylo možné v rámci IPRM získat peníze na posílení rekreační úlohy území, mohli jsme si této příležitosti “nevšímat”, abychom nevypadali jako hlupáci, kteří staví vchod, když jim “padají na hlavu expozice”, anebo se o tuto možnost ucházet a pokusit se v rámci dané dotace udělat něco nejen pro návštěvníky, ale i pro zaměstnance a zvířata. Zvolili jsme druhou variantu a zároveň jsme dál hledali a hledáme zdroje pro rekonstrukce expozic.

footer.less
Vytvořila společnost