header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Puštík bělavý

Latinsky:Strix uralensis
Anglicky:Ural Owl
 • DSC_0581.JPG
 • DSC_0598.JPG

Puštík bělavý se vyskytuje ve starých boreálních lesích s roztroušenými bažinami, často s volnou vodou, mýtinami a políčky v severních částech euroasijského kontinentu. V jižní Evropě obývá také horské bukové lesy. V České republice se vyskytuje jen velmi vzácně, a to na Šumavě, v Českém Lese a Beskydech. 

Vytváří monogamní páry na celý život. Výjimečně může mít samec i více samic. Hnízdí na vrcholcích dutých stromů, v budkách a v opuštěných hnízdech dravců, krkavcovitých ptáků a veverek. Občas ve skalních štěrbinách a v budovách, výjimečně i na zemi. 

Na lov vylétá především v noci, nejčastěji okolo soumraku a před svítáním. Živí se menšími savci (hraboš, myš, králík), jinými druhy ptáků, obojživelníky, plazy a hmyzem. Nepohrdne ani mršinou. 

Zoologická zahrada Liberec chová puštíky bělavé od roku 1987. Na Soví stezce můžete spatřit dva dospělé jedince.

Na chov puštíka bělavého přispívají:

Eliška Kašparová - 12/2021
Sofie Bienová - 5/2021
Ondřej Černý a přátelé z Krajské nemocnice Liberec - 1/2021

O druhu
 • Řád: Sovy (Strigiformes)
 • Velikost: 50-62 cm
 • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, plazi, obojživelníci)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: boreální lesy s bažinami, horské bukové lesy
 • Počet mláďat: 1-6
 • Hmotnost: 0,5-1,3 kg
 • Doba inkubace: 28-35 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

severní části Evropy a Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost