header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Rajka královská

Latinsky:Cicinnurus regius
Anglicky:King Bird-of-paradise
 • rajka_kralovska_web-orez.jpg
 • rajka_kralovska_web.jpg

Rajka královská je nejmenším a zároveň nejpestřeji zbarveným pěvcem z čeledi rajkovití. Tato ptačí čeleď se vyskytuje pouze v deštných lesích na Nové Guineji a přilehlých ostrovech. Je u ní velmi výrazná pohlavní dvojtvárnost, kdy jsou samci pestře zbarvení, zatímco samice mají nenápadné opeření. Samci rajky královské mají červenou hlavu a křídla, bílé břicho a nápadně modré končetiny. Místo klasicky širokých ocasních per vedou z ocasu dvě zelená prodloužená úzká pírka zakončená „bambulkou“. Samice jsou šedohnědé rovněž s modrými končetinami.

Pro rajky je typické impozantní namlouvání na tokaništích. Zde se snaží několik samců zaujmout samičku zpěvem a tanci, při kterých ukazují svá výrazná zbarvení peří na těle. Samička si z několika samců vybere jednoho, který se jí jeví nejkvalitnější. Sameček rajky královské před potenciální partnerkou načepýří peří na břiše a kývá ocasními pery. Pokud ji zaujme, dovolí mu se s ní pářit, tím však jejich krátký vztah končí. Sameček se brzy začne dvořit dalším samičkám. Oplodněná samička si sama staví hnízdo a posléze inkubuje vejce a stará se o ptáčata.   

V přírodě se rajky živí především plody z tropických stromů a jako doplněk stravy jim slouží hmyz.

Chov rajek je stále velkou vzácností v zoologických zahradách po celém světě.

Papoušci Liberec - 1/2021

O druhu
 • Řád: Pěvci (Passeriformes)
 • Velikost: 16-19 cm
 • Potrava: všežravec (ovoce, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 0,038-0,065 kg
 • Doba inkubace: 17-21 dní
Region výskytu Papua-Nová Guinea
Papua-Nová Guinea

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost