header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
animal.less

Raroh velký

  • Raroh velký

Falco cherrug
Řád: sokoli
Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., CITES
ZOO Liberec momentálně tento druh nechová

Vzhledem k razantní kultivaci krajiny je v dnešní době raroh velký poměrně vzácný. Vyskytuje se na území východní Evropy (Rumunsko, Moldavsko Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko), je spatřován i na východní Moravě. Od 90. let 20. století se začíná pomalu vysazovat do míst původního výskytu. Tento velký dravec má bílé temeno hlavy a hnědý čárkovaný týl. Na hnědé hrudi a břiše jsou patrné podélné skvrny. Nohy mláďat jsou zbarveny modrošedě, nohy dospělých jedinců žlutě.

Ze zimovišť přilétá v březnu a staví hnízdo bez výstelky v korunách stromů nebo na skalách. Často využívá hnízdo postavené jinými druhy ptáků. Vyhledává listnaté nebo smíšené lesy s háji a otevřenými krajinami. Po 28 – 30 dnech se z červenohnědých skvrnitých vajec líhne 4 – 5 mláďat. Ta jsou rodiči krmena na hnízdě 45 – 50 dnů, po vylítnutí ještě dalších 30 – 45 dnů.
Raroh se živí malými savci (např. syslové) i ptáky do velikosti koroptve.

footer.less
Vytvořila společnost