header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
  • Aktuality
  • Reakce Zoo Liberec na veřejnou anketu Jana Korytáře a Změny pro Liberec na ukončení chovu slonů v liberecké zoo

Reakce Zoo Liberec na veřejnou anketu Jana Korytáře a Změny pro Liberec na ukončení chovu slonů v li

Dobrý den,

rádi bychom opět přinesli pár informací, které by mohly pomoci k ucelení názoru ohledně budoucnoti chovu slonů v liberecké zoo. Tuto aktivitu navrhuji Jan Korytář a Změna pro Liberec ve videu zvěřejněném na svém Fabebook dne 11. 8. 

  1. srpen - Mezinárodní den slonů.

"Z 10 milionů před 100 lety jich v Africe zbývá bohužel již jen 350 tisíc a jejich počty stále klesají. Půjdu rovnou k věci - navrhujeme proto, aby ZOO Liberec nestavěla nový sloninec za 100 - 200 mil. Kč, ale tyto peníze využila na rozšíření výběhů a zlepšení podmínek dalších zvířat, které chová. V Liberci by dvě starší slonice již jen dožily, chov by pak byl ukončen a část takto ušetřených peněz navrhujeme každoročně věnovat na ochranu slonů přímo ve volné přírodě.

Měli bychom tak jako Liberec své slony v Africe, něco jako je adopce na dálku. Může to být náš malý příspěvek k tomu, aby zcela nevymizeli z volné přírody. Jsem si vědom, že to je kontroverzní téma, proto chci požádat o pokud možno slušnou a věcnou diskusi. Více ve videu, zdravím, Váš JK"

 

 

NESTAVĚT SLONINEC - PENÍZE VYUŽÍT NA ROZŠÍŘENÍ VÝBĚHŮ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ZVÍŘAT

Reakce vedení Zoo Liberec:
Staré nepsané pravidlo úspěšného vedení zoologické zahrady praví, že je v zájmu udržení pozornosti návštěvníků každý rok přijít s několika menšími expozičními novinkami, jednou za tři roky představit nějakou významnější změnu k lepšímu a zhruba jednou za deset let vybudovat či výrazně zmodernizovat nějakou větší expozici, expoziční celek nebo výrazným projektem posílit služby návštěvníků. Podle tohoto pravidla byla po revoluci řízena i liberecká zoo zhruba do roku 2005, kdy stejně jako u ostatních městských organizací v Liberci došlo k razantnímu propadu finanční podpory ze strany zřizovatele. Konkrétně k odebrání příspěvku do investičního fondu a postupné snižování reálné hodnoty příspěvku na provoz. Teprve v průběhu roku 2017 a 2018 došlo k navýšení provozního příspěvku a v rozpočtu roku 2018 byl prvně po dlouhých letech ponechán celý příspěvek na odpisy, tedy peníze na investice. Pro informaci se jedná o částku zhruba 10 mil. Kč. A tak jsme po letech začali se stavební přípravou projektů, vycházejících ze zřizovatelem schválené strategie rozvoje zoo a v několika případech, kdy nebyla příprava časově příliš náročná, jsme je začali realizovat. Toho si mohou všimnout návštěvníci areálu zoo, Archy a od začátku školního roku také účastníci vzdělávacích kurzů v Divizně či návštěvníci kulturních programů v Lidových sadech.

S deseti miliony ročně lze do několika málo let odstranit viditelnou zchátralost areálu a modernizovat expozice, které to nejvíc potřebují a ještě část peněz našetřit na komplexnější modernizaci větších expozičních celků jako třeba pavilonu levhartů, expozice šimpanzů, či voliér pro dravé ptáky.

Zoo Liberec má deset let zpracovaný generel rozvoje expozic, který s přestavbou těchto expozičních celků také počítá.

A nyní k chovu slonů: 

PENÍZE Z NEUSKUTEČNĚNÝCH INVESTIC POSKYTNOU NA OCHRANU SLONŮ

Reakce vedení Zoo Liberec:
Příspěvek od zřizovatele, v našem případě města Liberce, je pro zajištění celé škály aktivit organizace velmi důležitý. Naprosto nejdůležitější a největší příjmovou položkou, jsou však příjmy ze vstupného a poskytování služeb návštěvníkům. Bez návštěvníků a jejich peněz nemůže žádná zoo kvalitně pečovat o zvířata chovaná v záchranných chovatelských programech (ex-situ ochrana přírody), ani je pomáhat chránit v jejich domovině (in-situ ochrana přírody).

Lidé rádi přispějí na dobrou věc, ale do zoo se chodí hlavně dívat na zvířata a něco se o nich dozvědět. Primárním cílem moderních zoologických zahrad při výběru druhů, které budou chovat, není jejich komerční atraktivita, ale i tak si musí hlídat velmi citlivou a obtížně odhadnutelnou mez, za kterou začínají ztrácet návštěvnickou přízeň. Pokud totiž klesne návštěvnost, tedy i klíčový zdroj příjmů, třeba právě pro neuvážené skokové změny v kolekcích zvířat, vždy prohrají zvířata. Jak ta méně atraktivní, ale více ohrožená, protože bude méně peněz jak na jejich kvalitní chov v zoo i na podporu jejich ochrany v přírodě. Na takovém kroku zoologické zahrady ovšem prodělají i atraktivní druhy zvířat, protože neuspokojená poptávka po možnosti je vidět, je opět ve větších počtech vyžene do cirkusů a dalších chovatelských zařízení, která jsou pod menší kontrolou veřejnosti a veřejných institucí. S tím už máme bohatou zkušenost z minulosti.

Ochrana zvířat - tedy i slonů je nedílnou součástí aktivit každé moderní zoo. Zoo Liberec již více než 6 let aktivně spolupracuje s neziskovou organizací Save-Elephants na ochraně divoké populace slonů v oblasti střední Afriky. V Kongu máme dokonce svého zaměstnance a terénního pracovníka a spolupracujeme na speciálním výcviku psů a psovodů za účelem vyhledávání slonoviny v této oblasti.

Budeme velice rádi, pokud se Jan Korytář a Změna pro Liberec do ochranářských aktivit smysluplně zapojí společně s námi, ne však na úkor ukončení chovu slonů v naší zoo.  

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost