ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zoo LIBEREC

Místo výkonu práce:
Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1
Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• řídící a manažerská činnost Zoo Liberec, příspěvkové organizace

Profil uchazeče:
Hledáme zkušeného a odborně erudovaného kandidáta, který bude schopen naplnit vizi zřizovatele – budování moderní evropské zahrady dle aktuálních odborných poznatků a trendů. Musí se identifikovat s vizí nově dimenzovaného areálu, která přinese realizaci větších investičních akcí. Zároveň požadujeme zkušenost s řízením většího pracovního kolektivu.
Kvalifikační předpoklady:
• min. ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Jiné požadavky:
• vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, velmi dobré organizační a řídící schopnosti
• prokazatelná praxe s vedením organizace o min. 50 lidech, alespoň 5 let podmínkou
• schopnost práce v týmu
• znalosti v oboru působení a zaměření organizace
• znalosti oborové legislativy
• schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem organizace
• aktivní znalost anglického jazyka (znalost dalšího světového jazyka výhodou)
• samostatnost a flexibilita
• znalost principů činnosti a financování příspěvkové organizace
• schopnost komunikace s odbornou veřejností
• znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Explorer)

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
• písemnou přihlášku s přesným označením výběrového řízení
• strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje)
• vlastní koncepce řízení a další rozvoj příspěvkové organizace na 6 let, v rozsahu max. 6 stran A4
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2023

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. srpna 2022

Způsob podání přihlášky:
písemně poštou nebo osobně na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Bližší informace:
René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel.: 485 226 538, e-mail: rene.broz@kraj-lbc.cz
Obálku a přihlášku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitelky/ředitele Zoo Liberec, příspěvková organizace

V Liberci, dne 9. června 2022