header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Rys karpatský

Latinsky:Lynx lynx carpaticus
Anglicky:Carpathian Lynx
 • IMG_0601-v3.jpg
 • Rys karpatský
 • Rys karpatský
 • divoká idylka.jpg

Rys ostrovid obýval koncem 19. století téměř celou Evropu, centrální a severní Asii a oblasti Středního východu. Protože lovil srnčí zvěř, byl jako škůdce téměř vyhuben. K razantnímu snížení jeho stavu přispělo i masivní odlesňování a kultivace krajiny. Dnes se díky reintrodukčním programům vrací do původních výskytišť. Objevuje se ve Skandinávii a severních oblastech Ruska a Číny. Také v zalesněných horách Malé Asie, Švýcarska, Německa, Řecka, pobaltských republik, Polska a Slovenska. Vyskytuje se i v Severní Americe. U nás byl úspěšně reintrodukován na Šumavu, do Beskyd a Jeseníků. Jedná se o jedince náležící ke karpatské populaci, která je považována za samostatný poddruh rys karpatský (Lynx lynx carpathica).

Rys je největší kočkovitou šelmou Evropy. Hlavním znakem rysa jsou trojúhelníkovité uši s černým chomáčem chlupů na konci. Ty slouží ke snadné lokalizaci zvuků. Charakteristický je i krátký ocas, rovněž zakončený chomáčem černých chlupů. Velké tlapy jsou přizpůsobené pohybu v hlubokém sněhu, během zimy se jejich plocha nárůstem srsti ještě zvětšuje. Srst je žlutošedá s hnědými skvrnami. Severnější druhy mají světlejší srst, splývající se sněhem. Rys dokáže velice dobře vidět i za šera, výborně šplhá a plave. Má dokonale vyvinutý sluch. Oproti tomu nemá příliš jemný čich.

Rys je teritoriální a samotářská šelma. Jedinci se setkávají pouze na dobu rozmnožování. V období páření na sebe samice upozorňuje pronikavým vřeštěním a pachovými stopami. Březost trvá okolo 70 dní, poté samice rodí 2 - 4 slepá mláďata.

Rys se živí hlavně malými a středně velkými savci jako jsou lišky a zajíci, menšími kopytníky - srnčí zvěř, ovce, dále ptáky a hlodavci. Dospělí samci dokáží ulovit i mláďata sobů a jelenů. Rys číhá na vyvýšených místech a loví převážně brzy ráno a navečer. Úkryty si vyhledává ve skalních dutinách, houštinách, dutých kmenech nebo v opuštěných liščích či jezevčích norách.

Zapojen do programu ESB. 

 

Zoologická zahrada Liberec chová jednoho dospělého samce a samici, kterým se v červnu roku 2017 narodila dvočata (sameček a samička). O rok později se náš chovný pár opět úspěšně rozmnožil. Na konci srpna samice porodila dvě mláďata. 

V současné době můžou návštěvníci spatřit další 4 jedince, kteří jsou v naší zoologické zahradě umístěni dočasně v rámci spolupráce se Zoo Olomouc.

Na chov rysa karpatského přispívají:

Tomáš Wolf - 2/2022
Michal Janýr - 2/2022
Dětský pravěký skanzen Altamira v Kosmonosích - 12/2021
Michal Šimoník - 12/2021
Václav Stonáček - 4/2021
Markéta Moserová - 4/2021 
Janča Matějíčková - 4/2021

Na začátku červa roku 2017 se našemu chovnému páru narodila dvojčata, sameček  a samička . O rok později se náš chovný pár opět úspěšně rozmnožil. Na konci srpna samice porodila dvě mláďata. 

 • Dayon a Desari - rys karpatský
 • 2419U.jpg
 • 2818U.jpg
 • 2887U.jpg
O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 70 cm v kohoutku
 • Potrava: masožravec (savci, ptáci)
 • Aktivita: soumrak a noc
 • Biotop: lesy mírného pásma
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 20-25 kg
 • Doba březosti: 70 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost