header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Sambar skvrnitý

Latinsky:Rusa alfredi
Anglicky:Visayan Spotted Deer
 • IMG_4114.JPG
 • P1280954.JPG
 • sambar-mládě z ledna 2018
 • mladý sambar.jpeg

Sambar skvrnitý je endemitem filipínských Visajanských ostrovů, tzn. nežije nikde jinde na světě. Sambaři jsou zde silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, trend je přitom stále klesající. Hlavním problémem je fragmentace populace, postupující expanze zemědělských ploch na úkor původních lesních oblastí a také lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou. Od roku 1990 jsou sambaři skvrnití součástí filipínského záchranného programu.

Obývají lesnaté oblasti od úrovně moře až do výšek kolem 2000 m. n. m. Skupiny většinou čítají do tří jedinců, samci ale mohou žít i samotářsky.

Živí se především výhonky filipínské trávy cogon a mladými listy a pupeny stromů.

Zoologická zahrada Liberec chová sambary skvrnité od roku 2012. Současnou skupinu tvoří jeden dospělý samec, dvě samice a dvě mláďata.

Zoo Liberec úspěšně odchovala první mládě - samečka v roce 2017. O rok později se úspěch zopakoval dalším samečkem.

V lednu 2019 se narodil další sameček.

Na začátku roku 2020 obohatila stádo samička.

Na chov sambara přispívají:

Petr Čech - 12/2021 
Ája a Máťa Kalinovi,Martina Benešová, Radka Kalinová - 4/2021

Zoo Liberec úspěšně odchovala první mládě - samečka v roce 2017. O rok později se úspěch zopakoval dalším samečkem.

V lednu 2019 se narodil další sameček.

 

 • sambar-mládě z ledna 2018
O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 70-80 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (výhonky, listy, pupeny)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: lesy, traviny
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 25-85 kg
 • Doba březosti: 240 dní
Region výskytu Asie
Asie

Filipíny

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost