header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Sambar skvrnitý

Latinsky:Rusa alfredi
Anglicky:Visayan Spotted Deer
 • IMG_4114.JPG
 • P1280954.JPG
 • sambar-mládě z ledna 2018

Sambar skvrnitý je endemitem filipínských Visajanských ostrovů, tzn. nežijí nikde jinde na světě. Sambaři jsou zde silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, trend je přitom stále klesající. Hlavním problémem je fragmentace populace, postupující expanze zemědělských ploch na úkor původních lesních oblastí a také lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou. Od roku 1990 jsou sambaři skvrnití součástí filipínského záchranného programu.

Obývají lesnaté oblasti od úrovně moře až do výšek kolem 2000 m. n. m. Skupiny většinou čítají do tří jedinců, samci ale mohou žít i solitérně. Živí se především výhonky místní trávy cogon a mladými listy či pupeny stromů.

Zoologická zahrada Liberec chová sambary skvrnité od roku 2012, kdy do zoo přijely čtyři laně z Itálie (Parco Faunistico la Torbiera). O tři roky později skupinu posílil samec dovezený ze zoologické zahrady v Mulhouse ve Francii.

Na chov sambara přispívají:

Jana Navrátilová - 09/2018

29. 1. 2018 samec Batuhan

16. 3. 2017 samec Bongat

 

 • sambar-mládě z ledna 2018
O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 70-80 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (výhonky, listy, pupeny)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: lesy, traviny
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 25-85 kg
 • Doba inkubace: 240 dní
Region výskytu Asie
Asie

Filipíny

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost