header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Saola

SaolaZoo Liberec se v roce 2018 zapojila dalšího záchranného projektu na ochranu saoly. Jedná se o téměř mýtické zvíře, které bývá nazýváno asijským jednorožcem. Žije pouze ve volné přírodě, není chována v žádné zoologické zahradě na světě. Většina informací pochází od místních obyvatel, žádnému přírodovědci se nepodařilo živou saolu v přírodě spatřit. Vyfotografovat se ji podařilo jen několikrát pomocí instalovaných fotopastí.

Saola je nyní jedním z nejvíce ohrožených velkých savců na světě, i proto je potřeba vynaložit mimořádné úsilí, aby se tento druh podařilo zachránit.

Saolu vědci objevili v roce 1992 v Annamském pohoří na hranicích Laosu a Vietnamu. Navzdory intenzivním snahám Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) o ochranu jejího přirozeného prostředí saolu stále významnou měrou ohrožuje komerční pytláctví, díky němuž se tento druh dostal na pokraj vyhynutí. Podle odhadů přežívá v přírodě pravděpodobně nanejvýš 100 jedinců. Posledním řešením kritické situace saoly je vybudovat chovné centrum, založit koordinovaný chovný program a vytvořit životaschopnou záložní populaci saoly v lidské péči pro případ jejího vymření v přírodě.

Na vzniku záchranného chovného centra se podílí několik severoamerických a evropských zoologických zahrad. K tomuto celosvětovému úsilí o záchranu kriticky ohroženého „asijského jednorožce“ se připojila i Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) a finanční podporou tak pomáhá ke vzniku prvního chovného centra pro saolu na světě a zlepšení ochrany lesních oblastí ve Vietnamu a Laosu. Stavbu centra již podpořila i Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Zoologické zahrady patří dlouhé roky k největším podporovatelům ochrany saoly a to nejen v otázce finančních prostředků, ale rovněž i z technického hlediska. Přinášejí odbornost a potřebné znalosti, aby odchyt, transport, péče a chov těchto zvířat v lidské péči probíhaly bezpečně a efektivně.

Saola Saola

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost