header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Saranče všežravá

Latinsky:Schistocerca gregaria
Anglicky:Desert locust
 • reinkarnace chovu sarančat-s.jpg

Saranče všežravá se vyskytuje v suchých biotopech severní Afriky a centrální Asie. Tento druh sarančete je výhradně býložravý a své druhové jméno si získal díky schopnosti spásat vše na co při svých toulkách narazí. Dospělí jedinci jsou zdatní letci s velikým rozmnožovacím potenciálem. Zmíněné vlastnosti z nich v minulosti činily a stále činí obávanou hrozbu pro zemědělce a jejich úrodu.

Pro rozmnožování sarančat je typické akustické vábení samic, kdy samci třou stehny zadních končetin o křídla. Samotné páření může trvat i několik hodin (13 hod). Samice při něm nese samce a oba jsou navzájem spojeni konci zadečků. Samice následně klade 40 - 400 podlouhlých vajíček v pěnových obalech (ootéka) vsunutím kladélka do půdy. Do 14 dnů se z vajíček líhnou malá sarančata. Larvy se od dospělců liší malým vzrůstem, nevyvinutými křídly, chybějícími pohlavními orgány a kratšími tykadly. Mladá sarančata procházejí pěti až šesti stádii svlékání po dobu 5 týdnů, kdy také dochází k růstu křídel a tykadel. Samci mají o jedno stádium méně než samice. S rostoucím počtem svleků se mění i zbarvení jedince z černé až na žlutozelenou. Saranče pohlavně dospívá 2 - 4 týdny od posledního svlékání. Dospělci dosahují velikost 3 - 7 cm. Samičky jsou vždy větší než samci. Délka života dospělého jedince je 3 - 6 měsíců.

 

 

 

Sarančata všežravá jsou k vidění v insektáriích v návštěvnické části zvané ZOOEXPO.

O druhu
 • Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)
 • Velikost: 3-7 cm
 • Potrava: převážně býložravec (traviny, obiloviny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: suché biotopy (polopoušť, poušť)
 • Počet mláďat: 40-400 jedna snůška
 • Doba inkubace: 14 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

severní Afrika a centrální Asie

footer.less
Vytvořila společnost