header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Satyr Cabotův

Latinsky:Tragopan caboti
Anglicky:Cabot's Tragopan
 • Satyr Cabotův
 • a__tragopan4.jpg
 • 25513639_8764_d.jpg
Satyr Cabotův je endemitem jihovýchodní Číny, kde žije pouze v horských oblastech Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangxi a Guangdong, a to od nadmořské výšky 600 až 1800 m. Vyskytuje se především ve smíšených lesích a v otevřené krajině nad hranicí lesa. Počty těchto satyrů ve volné přírodě stále klesají. V současné době se stavy odhadují na necelých 10 tisíc jedinců. Největším ohrožením je pro ně v přírodě úbytek přirozeného prostředí (přeměna lesů v zemědělskou půdu), což přispívá k rozdělení populace.
 
Typickým znakem samců jsou oranžové tváře, z kůže pod bradou se v době toku spouští náprsenka vybarvená do oranžova, červena a modra. Samice je méně nápadná.
 
Satyrové se nejčastěji živí rostlinnou stravou (kapradiny, listí), ovocem (nejrůznější bobule) a drobným hmyzem (housenky, červy, kukly termitů).
 
Pro hnízdění si vybírají veliké stromy, kde si staví hnízda ve výšce od 2,4 do 10 m nad zemí. Slepice zde snáší 2 - 4 vejce a inkubační doba je 28 dní. Mláďata pohlavně dospívají ve třech letech.
 
Zapojen do programu ESB.

Satyr Cabotův je v Zoo Liberec chován od roku 2012.

Na chov satyra Cabotova přispívají:

 

O druhu
 • Řád: Hrabaví (Galliformes)
 • Velikost: 50-60 cm
 • Potrava: všežravec (převaha rostlinné složky, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horské smíšené lesy, otevřená krajina
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 0,9-1,4 kg
 • Doba inkubace: 28 dní
Region výskytu Asie
Asie

jihovýchodní Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost