header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latinsky:Leptailurus serval
Anglicky:Serval
 • Serval

Serval obývá travnaté savany, okraje lesů a břehy jezer po celé subsaharské Africe. Výjimkou je populace vyskytující se na území Maroka a Alžírska. Vyhýbá se tropickým deštným lesům a pouštím. 

Servala charakterizuje štíhlé tělo a nápadně vysoké nohy, které mu pomáhají pohybovat se ve vysoké trávě, kde loví především hlodavce. Velké oválné uši mu slouží jako radar při vyhledávání kořisti, dokáže přesně lokalizovat směr i zdroj zvuku. Má zlatohnědou srst s tmavě hnědými skvrnami, ocas je zvýrazněn černými pruhy. Díky zbarvení a tichému pohybu se dokáže dokonale maskovat před kořistí. Je samotářem, na lov se vydává brzy ráno, v pozdním odpoledni nebo večer. Dokáže výborně šplhat a skákat.

Serval se rozmnožuje v zimě nebo brzy na jaře. Březost trvá 63 - 75 dní, poté se rodí 2 - 3 slepá mláďata, kompletně závislá na matce. Servalové se živí drobnými živočichy jako jsou hlodavci, ještěrky, hmyz, obojživelníci a ryby. Převážnou část jejich jídelníčku tvoří ptáci, za kterými dokáží vyskočit do vzduchu.

 

 

O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 55-60 cm v kohoutku
 • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, plazi, obojživelníci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savany, galeriové lesy v blízkosti vod
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 9-18 kg
 • Doba březosti: 63-75 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost