S rostoucí lidskou populací ubývá prostoru pro divoká zvířata a dochází tak k čím dál častějším konfliktům mezi jednotlivými druhy a člověkem. Jedná se často druhy, které svým způsobem života narušují lidskou činnost. Jedním z příkladů jsou sloni v Asii i Africe. Ti svou velikostí a apetitem dokážou během chvíle zdecimovat pole malozemědělců. Tito zemědělci jsou však na výdělku ze svých polí zcela závislí a jejich zničení pro ně může znamenat vážný existenční problém. Tyto konflikty tedy mohou často vyústit ke smrti divokých zvířat i lidí. K problému nahrává také fakt, že sloni mají po generace naučené migrační trasy, do kterých když vstoupí člověk s novým stavením nebo políčkem, tak je ke konfliktu velmi blízko. Řešení těchto konfliktů není jednoduché a vyžaduje znalost okolních faktorů a komplexní přístup k problematice.

CRU Aceh

Organizace Conservation Response Unit se v provincii Aceh na Sumatře zaměřuje na prevenci a řešení konfliktu mezi lidmi a slony. Tato provincie je z velké části stále porostlá primárním deštným pralesem, kde vedle sebe žijí orangutani, tygři, nosorožci a sloni. Díky této unikátní pozici a chovu vycvičených slonů, organizace provádí monitoring oblasti před aktivitami jako je ilegální kácení a pytlačení, instaluje a udržuje bariéry, které chrání místní obyvatele před nájezdy slonů a implementuje alternativní, současně však kompatibilní způsoby obživy pro místní komunity, jako je například ekoturistika. Osvěta mezi místními obyvateli a vzdělávání je taktéž nedílnou součástí aktivit organizace.

K zajištění biologické rozmanitosti jsou zapotřebí různé strategie ochrany. Přístupy in situ a ex situ se vzájemně nevylučují; žádná metoda ochrany přírody není optimální pro všechny situace a žádná jednotlivá metoda není úspěšná samostatně. Různé systémy ochrany se mohou navzájem doplňovat a poskytovat pojištění proti nedostatkům kterékoli z těchto metod. Úspěch přístupů in situ i ex situ nakonec závisí na vytváření silných vazeb mezi nimi, proto byl vyvinut koncept CRU. Ten byl implementován na různých strategických místech na Sumatře a je hlavním teréním nástrojem, který poskytl smysl slonům již v péči člověka a díky jejich práci předchází dalším odchytům. Jednotky CRU ukazují, že odchyt divokých slonů není nejlepší volbou, pokud jsou k dispozici jiné alternativní přístupy a strategie ke zmírnění konfliktů mezi lidmi a slony.

Dlouhodobá ochrana slonů na Sumatře vyžaduje, aby sloni a lidé koexistovali s minimálním konfliktem. V opačném případě bude obtížné ignorovat požadavky, které lidé kladou vládě na odstranění slonů, což nakonec povede ke kolapsu populace slonů na ostrově. Než situace dosáhne bodu, ze kterého není návratu, je třeba identifikovat vhodné metody pro zmírnění konfliktů mezi slony a lidmi na Sumatře.

Účast místní komunity na hlídkách CRU je průkopníkem systému ochrany lesů. Konvenční systémy ochrany lesů se spoléhají pouze na práci vládních lesních strážců a často nejsou dostatečné efektivní, jak by bylo potřeba. Místní komunity sousedící s lesy jsou důležitými zúčastněnými stranami, které musí být součástí lesních hospodářských a ochranných programů a těžit z nich. Na projektech CRU se komunitní ochrana lesů ukázala jako nejúčinnější a nejudržitelnější způsob ochrany lesa.

Sloni v péči o člověka také přispívají k ukotvení pozitivního vztahu mezi lidmi a slony a přírodou obecně. Turisté mohou také navštívit organizaci ve vesnici Sampoiniet nebo Tangkahan, aby viděli slony nebo se vydali na procházku do lesa a podpořili tak organizaci. Jedná se však o sekundární a kontrolovanou činnost organizace, kde je zajištěna vysoká úroveň péče o slony.

Organizace Conservation Response Unit úzce spolupracuje s indonéskou vládní agenturou pro životní prostředí (BKSDA) a veterinární fakultou univerzity Syiah Kuala v Banda Acehu, kde probíhá vzájemná spolupráce ve formě sdílení veterinární péče o slony a možnosti studentů veterinární medicíny projít praxí.

Chci podpořit projekt

číslo účtu: 8020612/0800
variabilní symbol: 81200006