Panenských ostrovů, které ještě nejsou významně ovlivněny činností člověka, je na světě již velmi málo. Tyto ostrůvky divočiny bývají často posledním útočištěm endemických a často ohrožených druhů a jejich přežití, včetně zachování unikátního ostrovního ekosystému, je zcela v rukou lidí.

Jedním z takovýchto ostrovů je ostrov Bangkaru, který je pokryt primárním pralesem a vedle mnoha druhů fauny a flóry, je domovem kriticky ohrožených ptáků, jako je například holub stříbrný (Columba argentina). Pláže těchto ostrovů taktéž slouží jako důležitá hnízdiště mořských želv, a to především pro karety obrovské (Chelonia mydas) a kožatky velké (Dermochelys coriacea). 

O ochranu ostrova Bangkaru se starají strážci v rámci organizace Ecosystem Impact Foundation a indonéské vládní agentury pro životní prostředí BKSDA. Strážci pravidelně monitorují pláž a les před nelegálními aktivitami, shromažďují údaje o hnízdění želv a výskytu vzácných druhů ptáků. Díky těmto aktivitám snížili strážci pod Ecosystem Impact a jejich partneři včetně liberecké zoo pytláctví na ostrově na minimum.

Organizace Ecosystem Impact chce tuto ochranu rozšířit na další ostrovy v regionu, které jsou pokryty primárními lesy a domovem ohrožených druhů. Babi a Lasia jsou dva nedotčené hlubinné ostrovy pokryté primárním lesem a obklopené korálovými útesy. Ochrana ostrovů Bangkaru, Babi a Lasia se stala předmětem ochrany také během kampaně EAZA s názvem Silent Forest (Ztichlý les).

Ecosystem Impact rovněž poskytuje a podporuje vzdělávání a osvětu na ostrově Simeulue. Organizace je součástí skupiny ekologicky zaměřeného surfařského resortu Mahi-Mahi a společnosti pro zpracování udržitelného certifikovaného panenského kokosového oleje s názvem āluān. Obě tyto aktivity svou činností podporují ochranářské projekty organizace, avšak nedokážou zcela pokrýt náklady na ochranu zmíněných ostrovů, a proto jakýkoliv finanční dar je velmi vítán.

Abychom vás mohli vzít na cestu na ostrov Bangkaru, je nám ctí sdílet tento krátký film s oceněným fotoreportérem Paulem Hiltonem a Alexem Westoverem natočeným v prosinci 2019 s Ecosystem Impact. 

Chci podpořit projekt

číslo účtu: 8020612/0800
variabilní symbol: 81200003