Organizace Lestari působí aktivně od svého založení v roce 2014 v ochraně životního prostředí, druhů a osvětě v ČR i v Indonésii. Počátky Lestari byly spojené zejména s problematikou palmového oleje. Lestari iniciovalo v ČR úspěšnou kampaň na zvýšení informovanosti o palmovém oleji a kácení deštných lesů za účelem zakládání plantáží palmy olejné. Lestari dále stálo u zrodu konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), jejímž cílem je propojovat neziskový sektor s akademickou půdou a hledat společně nejefektivnější cesty ochrany biodiverzity. Konference se od roku 2014 pravidelně pořádá v Praze, v Mexiku a v Indonésii. Současným pořadatelem je Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), nicméně členové Lestari se na organizaci konference stále podílí.

Lestari působilo v Indonésii zejména na Sumatře v souostroví Pulau Banyak. Výzkumníci ze Zoo Liberec objevili v roce 2015 na ostrově Bangkaru životaschopné populace loskutáka niaského, který byl do té doby považován za vyhynulého. Populace loskutáků niaských pak byly v následujících letech pod hlavičkou Lestari a Zoo Liberec monitorovány, sčítány a proběhla také jejich taxonomická revize. V rámci tohoto výzkumu se například ukázalo, že existují dvě jasně odlišitelné linie – loskuták niaský a loskuták simeulský. 

Na aktivity na ostrově Bangkaru pak navazovala akce, při které byli zatčeni tři pytláci želvích vajec. Díky této akci byl ukončen dlouholetý problém sběru želvích vajec na jednom z nejdůležitějších kladišť karet obrovských na Sumatře. Ve spolupráci se Zoo Liberec pak Lestari pokračovalo s aktivitami na souostroví Pulau Banyak. Na souostroví Pulau Banyak byl zahájen ochranářsko-vzdělávací projekt na rehabilitaci korálových útesů. Projekt byl podpořen také grantem ze Světové organizace zoologických zahrad (WAZA). Po několika úspěšných letech byl projekt na konci roku 2019 zakončen. 

V Indonésii organizace Lestari působí nadále – v současné době se zaměřuje zejména na vyšetřování ilegálního obchodu se zvířaty (např. luskouni), posilování místních kapacit a environmentálního lobbingu. Součástí těchto aktivit je také výzkum a vzdělávání místních komunit.

Chci podpořit projekt

číslo účtu: 8020612/0800
variabilní symbol: 81200002