Pavilon šelem….

Pavilon se uzavírá 15 minut před zavírací dobou areálu.

V pavilonu šelem najdete...

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec