Tebat Rasau je komunita věnující se podpoře kulturního dědictví a ochraně životního prostředí v okolí vesnice Lintang na ostrově Belitung. Název Tebat Rasau je převzat z místního jazyka, kde tebat znamená přehrada a rasau vodní rostlina, konkrétně Pandanus helicopus.

V mokřadech a přilehlých lesích, kde se nachází Tebat Rasau, stále žije populace kriticky ohrožené orlície bornejské (Orlitia borneensis), kožatky chrupavčité (Amyda cartilaginea), nártouna západosundského (Tarsius bancanus saltator) a další druhy. Komunita se snaží s místním ekosystémem žít v harmonii a nenarušovat život a přirozený cyklus divokých druhů. Zároveň komunita působí na další obyvatelé ostrova a turisty, aby se vyvarovali lovu ohrožených druhů a vysvětlují složitost fungujícího ekosystému.

Komunita se taktéž zasazuje o to, aby každý návštěvník mokřadů rybařil pouze pro vlastní spotřebu, nedestruktivními technikami a bral jen dospělé jedince, kteří už měli šanci se rozmnožit.

Důležitou součástí Tebat Rasau je zprostředkování a předávání znalostí místní přírody spolu s tradicemi a regionálním jazykem.  Toto je k dispozici všem lidem, turistům a zejména mladým lidem, aby neztratili spojení s přírodou a jejich původem.

 

MISE

Spravovat a chránit místní ekosystémy a biologickou rozmanitost v souladu s místní moudrostí, spravedlivostí, udržitelností a blahobytem obyvatel Belitungu.

 

  • Podpora a implementace ochrany přírody založená na vědě, inovacích a místní moudrosti;
  • Budování koalic a partnerství s občanskou společností, spolupráce s vládou a soukromými organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí za účelem zajištění udržitelného rozvoje;
  • Podporovat hodnoty zdravého životního prostředí v rámci komunity. 

Chci podpořit projekt

číslo účtu: 8020612/0800
variabilní symbol: 8120001