Ochrana mořských želv v Indonésii započala v Zoo Liberec v souvislosti s ochranou ostrova Bangkaru a loskutáka niaského na souostroví Pulau Banyak u severozápadního pobřeží Sumatry. V roce 2016 pracovníci liberecké zoo ve spolupráci s indonéským námořnictvem odkryli gang pytláků želvích vajec. Želví snůšky byly vybírány v takové míře, že se na ostrově Bangkaru nevylíhly mladé želvy po několik měsíců.  Při této akci byli zatčeni tři pytláci, kterým byl uložen trest ve výši roku a půl ve vězení.

Pytláci z Bangkaru byli po návratu z vězení zapojeni do vzdělávacího programu na školách. Celkem pracovníci Zoo Liberec spolu s pytláky navštívili třicet škol na Sumatře a vzdělávali o mořských želvách, mořském ekosystému a důležitosti ochrany přírody. Žáci a studenti byli seznámeni s příběhem pytláků a diskutovali o tom, jak by se měl člověk chovat k přírodě.

Na úspěšnou akci ze Sumatry navázaly další dvě akce na souostroví Derawan u východního Kalimantanu. V roce 2019 byly na rybářské lodi zabaveny želví vejce a výbušniny pro rybolov. Během další akce byl proveden zátah na obchodníky s želvovinou, zabaveny byly výrobky z želvoviny ale také surový materiál z více než 300 karet pravých. Akce proběhla opět ve spolupráci s indonéským námořnictvem a místní policií. Indonéští kolegové zapojení do zmíněných akcí převzali z rukou velvyslance ČR v Indonésii pana Ivana Hoťka ocenění „Strom biodiverzity“. 

Na úspěšnou ochranu mořských želv bude Zoo Liberec navazovat i v nadcházejících letech. V rámci projektu a Marine Turtle Use and Trade Initiative jsou realizovány výzkumy v místních komunitách a prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů se zjišťují informace o fungování obchodu s mořskými želvami a jeho socio-ekonomických a kulturních příčinách. Terénní pracovníci jsou dále zapojeni do dlouhodobého výzkumu a mapování genetického složení populací karet pravých a obrovských po celé Indonésii. Dále probíhá mapování hnízdišť karet pravých a analyzují se jejich genetická složení. Znalost genetického složení je důležitá například pro identifikaci regionálních řídících jednotek a pro další plánování v ochraně mořských želv. Genetické výsledky budou dále využity například pro vývoj databáze ShellBank, jejíž cílem je zjišťovat původ zabavených želvích produktů na národní i mezinárodní úrovni. Projekt je realizován ve spolupráci s dalšími odborníky a vědci z Marine Turtle Genetic Working Group, WWF Australia, Syiah Kuala University (Banda Aceh), IPB University (Bogor) a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Chci podpořit projekt

číslo účtu: 8020612/0800
variabilní symbol: 81200007