header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latinsky:Pan troglodytes
Anglicky:Chimpanzee
 • šimpanz
 • 000002 kopie.jpg
 • IMG_7010.JPG
 • IMG_6975.JPG

Šimpanz obývá savany, travnaté oblasti, deštné lesy nebo zakrslé lesy západní a centrální Afriky (Uganda, Kongo, Zair, Etiopie). Žije ve společnostech 15, někdy až 100 jedinců na různě velikém teritoriu. Tlupa je tvořena skupinou navzájem příbuzných samců, kteří mají mezi sebou danou hierarchii a zaujímají vyšší postavení než samice. Postavení samců je velmi dynamické, často se mění podle toho, jak silné mezi sebou vytváří samci koalice a spolčují se proti sobě. Také hlídají své území a napadají cizí samce, kteří jim vniknou do teritoria. Dále tlupu tvoří samice s mláďaty. Samice po dosažení dospělosti opouštějí svojí rodnou tlupu a přidávají se do jiné skupiny. 

Srst šimpanze je černohnědá bez podsady, s věkem ubývá srst na hlavě. Mají velmi dlouhé ruce s protistojnými malými chápavými palci, které jim pomáhají při šplhání. Dokáží také používat nástroje, např. v Tanzanii utrhnou větvičku, odstraní z ní postranní výhonky, a takto upravený prut pak používají k vytahování všekazů z termitišť, v západní Africe byli pozorováni šimpanzi rozbíjející tvrdá semena rostlin pomocí kamenů.

Šimpanzi mají flexibilní rty a vynikající sluch. Dorozumívají se až 34 různými zvuky a gesty. Na každou noc si staví nové hnízdo na stromech ve výšce 3-10 metrů, kde jsou ochráněni před pozemními predátory.

Samice pohlavně dospívají mezi 10-11 rokem života. Jsou březí 8 měsíců, poté rodí 1 (výjimečně 2) mláďata. Rozmnožovat se může v kterémkoliv ročním období, po porodu mívá další mláďata až za 2,5 - 6 let. Šimpanzi se dožívají 40 - 60 let.

Většinu dne tráví sháněním potravy. Patří mezi všežravce. Z rostlinné potravy se živí zralým ovocem, semeny, mladými listy, stonky, pupeny, kůrou, květy, semeny a pryskyřicí. Z živočišné pojídají hmyz, malé obratlovce a vejce. Šimpanzi spolu spolupracují při lovu jiných savců, jako jsou například komby, damani nebo antilopky lesoni. V přírodě mohou být loveni levharty a mláďata hroznýši a orly.

Zapojen do programu EEP.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh primáta od roku 1964. Skupinu tvoří samci Kuba (*1985 Zoo Liberec) a Teddy (*1992 Zoo Liberec) a samice Ingrid (*1984) a Tessan (*1986).

Na chov šimpanze přispívají:

INISOFT s.r.o. - 12/2017
SyBan s.r.o.

 

O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: výška 65 - 95 cm
 • Potrava: všežravec (semena, ovoce, bezobratlí, obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropický deštný les, savana
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 30-60 kg
 • Doba inkubace: 240 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

západní až střední Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost