header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Slon indický

Latinsky:Elephas maximus
Anglicky:Asian elephant
 • IMG_9111.JPG
 • slonisko.jpg
 • IMG_9115.JPG
 • Slon indický

Slon indický se vyskytuje především v Indii, na Srí Lance a v jihovýchodní Sumatře. Malé populace najdeme i v Nepálu, Bangladéši, Bhútánu, Kambodži, Malajsii, Myanmaru, Thajsku, Borneu a ve Vietnamu. Slon indický dnes patří mezi ohrožené druhy zvířat. Světový fond na ochranu přírody (WWF) odhaduje jejich stavy v přírodě na méně něž 50000 jedinců. Mezi hlavní příčiny jejich stále klesající početnosti patří ztráta životního prostředí a jeho fragmentace, nezákonný lov a narůstající konflikty mezi slony a lidmi. Dalším velikým problémem je odchyt jedinců z přírody a jejich následné ochočení k těžké práci v lese a využití v turismu.

Slon indický dorůstá délky těla 5,5 - 6,5 metru a váží 2 - 5 tuny. Má silný dlouhý chobot s jedním prstíkem, který slouží k uchopování předmětů. Na zadních končetinách má čtyři a na předních pět kopýtek. Barva kůže je šedá, řídce porostlá štětinami. Na rozdíl od slona afrického má vysoké čelo s dvěma čelními hrboly, menší uši a nejvyšším místem na zvířeti je vrcholek hlavy (u afrického druhu jsou to naopak ramena). Slon indický může mít částečně nebo zcela redukované kly, a to jak u samic, tak i u samců. 

Slon je stádovým zvířetem, ve volné přírodě se vyskytuje ve společnosti až 40 jedinců. Příbuzné samice s mláďaty vytváří matriarchální skupiny, které vede nejstarší z nich. Mladí samci opouští skupinu, v dospělosti žijí samotářským životem a ke skupině se připojují jen na období rozmnožování. Slon pohlavně dospívá mezi 10 - 17 rokem života. Samice je březí 20 - 22 měsíců a rodí obvykle pouze jedno mládě, které váží okolo 80 - 100 kg a samice ho kojí 1,5 roku (max 3 roky). Teprve ve 4 letech se začíná mládě osamostňovat.

Denně spořádají v přírodě přibližně 150 kg potravy a nejméně 70 - 90 litrů vody. Živí se rostlinnou potravou během rána, navečer a v noci. V jejich jídelníčku naleznete například trávu, bambus, listy, kůru, výhonky, popínavé rostliny, palmy, fíkové listy, ovoce, jablečné dřevo nebo mango.

Sloni se v lidské péči mohou dožít přes 60 let, v přírodě je délka života kratší.

Zapojen do programu EEP. 

 

Chov slonů v Zoo Liberec započal v roce 1958, kdy do zahrady přijela asi dvouletá samice slona indického Kity. Její ubikace a výběh se nacházel v prostorách úseku dnešních stájí. Slonice bohužel o 7 let později uhynula následkem nevhodného krmení ze strany návštěvníků. Chov slonů indických se obnovil o dva roky později v roce 1967, kdy do Zoo přiletěla z indické Kalkaty čtyřletá Rání. Ve stejném roce jí začala dělat společnost podobně stará slonice Gaurí, původem z indické Zoo Mysore. Obě slonice byly v roce 1972 přesunuty do nového pavilonu, který je k chovu slonů využíván dodnes. V roce 1974 se chov rozrost o dalšího člena, tentokrát o samici slona afrického jménem Tana, která pocházela z volné přírody. Rání přežila obě své soukmenovkyně. 

Zoo Liberec v současné době chová slonici Rání (*1963) a slonici Balu (*1984 z přírody), která příjela v roce 2013 z německého Münstru.

Na chov slona indického přispívají:

Martina Pazderková - 4/2022
Zdeněk Přibyla - 4/2022
Tereza Dostálová - 4/2022
Lenka Staňková a Petr Rychna - 4/2022
Dagmar Postlová - 4/2022
Kubík Tannert - 3/2022
Andrea Dubská - 3/2022
Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Sokolovská a žáci Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p.o. - 12/2021
Anežka a Bertík Mizerovi - 1/2022
Víchovi - 12/2021
Marek Meissner - 12/2021
Marcela Kočí - 12/2021
Matýsek Šmíd  - 12/2021
Oto Šefraný - 11/2021
Petr a Eva Divečtí - 12/2021
Líba a František Hatašovi - 11/2021
Ludmila Kubáčková - 9/2021
Helena Sacherová - 10/2021
Tereza a Zdeněk Čálkovi, Česká Lípa - 5/2021
Jitka Řádková Čejková - 6/2021
Samuel Zuzelka - 5/2021
Truhlářství Luboš Vrabec - 5/2021
PADAS CZ s.r.o. - 5/2021
Michal Vacek - 5/2021
Majda a Dandík Zenklovi - 4/2021
Alena Čočková - 4/2021
Věra Francová - 4/2021
Truhlářství Vrabec -4/2021
Milada Šrajerová - 4/2021
Andrea Amira a Tomáš Břouškovi - 4/2021
Dagmar Brožková - 4/2021
Tereza Stehlíková - 3/2021
Veronika Adamčíková - 3/2021
Renault Česká Republika, a.s. - DACIA 
Sabine Tiedemann 

 

 

O druhu
 • Řád: Chobotnatci (Proboscidea)
 • Velikost: 250 - 300 cm výška v kohoutku
 • Potrava: býložravec (kůra stromů, listy, kořínky, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropický deštný les, travnatá území
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 2000-5000 kg
 • Doba březosti: 660-680 dní
Region výskytu Asie
Asie

jižní a jihovýchodní Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost