header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Sob karelský

Latinsky:Rangifer tarandus fennicus
Anglicky:Reindeer
 • sob lesni.JPG
 • slk.jpg
 • IMG_3432.jpeg

Sob karelský se ve volné přírodě vyskytuje výhradně ve Finsku, a to ve dvou izolovaných subpopulacích, východní a západní. Každá z nich čítá jen něco přes 1000 jedinců. Tento poddruh soba tedy patří mezi ohrožené živočichy. Už na počátku 19. století sob lesní málem vyhynul. Populaci zachránila a obnovila zvířata dovezená z Karélie, která se nachází mezi Finskem a Ruskem. 

Sobi obývají arktickou a subarktickou tundru a tajgu do nadmořské výšky 3000 metrů. Zde se živí především lišejníky, kapradinami, trávou, bylinami a pupeny stromů. Dokáže si vyhrabat potravu pod vrstvou sněhu hrabáním předních končetin. Stráví a využije i potravu, která je zmrzlá.

Sobi vykazují ze všech jelenovitých druhů nejvyšší stupeň společenské organizace. Na jaře se houfují do stád a táhnou za potravou ze zimních na letní stanoviště.

Období říje nastává na podzim kolem měsíce října. Mláďata, obvykle 1 – 2, se rodí na jaře v květnu a červnu. Na mateřském mléce jsou závislá asi 6 měsíců a pohlavně dospívají ve věku 2,5 až 3,5 let.

Na rozdíl od ostatních jelenovitých kopytníků mají samice stejně jako samci vyvinuté parohy, i když nejsou tak mohutné. Paroží u samic může sloužit k vyhledávání potravy, zatímco samci ho používají výhradně v soubojích se soky.

Největšími predátory soba jsou medvědi a vlci.

Zapojen do programu ESB.

Zoo Liberec chová soby lesní od roku 2013. Současnou skupinu tvoří jeden samec a dvě samice.

Na chov soba lesního přispívají:

Patricie Köhlerová -4/2022
Alexandra a Daniel Podrazských - 7/2021
Renata Lojová - 4/2021

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 80-130 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, byliny, lišejníky, pupeny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tundra, tajga
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 90-250 kg
 • Doba březosti: 220-250 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Finsko, Karélie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost