header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
animal.less

Sob lesní karelský

Latinsky:Rangifer tarandus fennicus
Anglicky:Reindeer
 • sob lesni.JPG
 • slk.jpg

Sob lesní (dříve nazývaný sobem karelským) se ve volné přírodě vyskytuje výhradně ve Finsku, a to ve dvou izolovaných subpopulacích, východní a západní. Každá z nich čítá jen něco přes 1000 jedinců, takže tento poddruh soba patří mezi velmi ohrožené živočichy. Už na počátku 19. století sob lesní málem vyhynul, populaci zachránila a obnovila zvířata dovezená z Karélie. Sobi obývají arktickou a subarktickou tundru (otevřené pláně a lesy) do nadmořské výšky 3000 metrů. Zde se živí lišejníky, mechy, kapradinami a travou, přičemž vynikají speciální schopností nalézat potravu pod vrstvou sněhu. Na jaře tvoří početná stáda. 

Období říje nastává kolem října, mláďata (obvykle 1 – 2) se rodí v květnu a červnu. Na mateřském mléce jsou závislá asi 6 měsíců, dospívají ve 2,5 až 3,5 letech a dožívají se až 20 let. Největšími predátory soba jsou medvědi a vlci.

Na rozdíl od ostatních jelenovitých kopytníků mají samice stejně jako samci vyvinuté parohy, i když nejsou tak mohutné. 

Zapojen do programu ESB.

Zoo Liberec chová soby lesní od roku 2013.

Na chov soba lesního přispívají:

Jana Procházková a Petr Bednář

Alexandra a Daniel Podrazských

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 80-130 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, kapradiny, mechy, lišejníky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tundra
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 90-250 kg
 • Doba březosti: 220-250 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Finsko, Karélie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost