header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

podporovatelé chovů

Adélka Henclová je mecenáškou tygra indického bílé formy (9/2021)
Aja, Emma, Juli, Maty
jsou mecenáši nestora kea (9/2021)
ANEGG s. r. o.
je mecenášem antilopy koňské (9/2021)
Tomáš, Simona a Kačenka Kučerovi
jsou mecenáši pásovce kulovitého (9/2021)
Jana Navrátilová s rodinou
jsou mecenáši supa kapucína a orla východního (9/2021)
Jakub Vlach
je mecenášem lachtana hřivnatého (9/2021)
Tomáš Stříbrný
je mecenášem tygra indického - bílé formy (9/2021)
Adam Beneš
je mecenášem tapíra jihoamerického (9/2021)
Lihovar Lžín, spol. s r.o.
je mecenášem Zoo Liberec (8/2021)
PaedDr. Olga Medlíková
je mecenáškou Zoo Liberec (8/2021)
Bc. Jaroslav Tvaroh
je mecenášem lva berberského (8/2021) 
Alexandra a Daniel Podrazských
jsou mecenáši soba lesního a pony shetlandského (7/2021)
MML - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
je mecenášem osla somálského (7/2021)
MML - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
je mecenášem lachtana hřivnatého (7/2021)
Vechtrovna Rakousy
je mecenášem žirafy Rothschildovy (7/2021)
Petr Votýpka
je mecenášem surikaty (7/2021)
Bc. Jan Dienelt
je mecenášem krajty mřížkované (7/2021)
Bc. Lucie Dieneltová
je mecenáškou mravenečníka velkého (7/2021)
Viktor Bláha
je mecenášem mravenečníka velkého (7/2021)
Mgr. Jana Zyderová
je mecenáškou lemura černého (7/2021)
Robert Burza
je mecenášem levharta sněžného (7/2021)
Sportovní klub JEŠTĚD Alpské disciplíny
je mecenášem levharta sněžného (7/2021)
Martina a Jan Vokálovi
jsou mecenáši želvy nádherné (7/2021)
Jaroslav Petržilka
je mecenášem pandy červené (7/2021)
Daniel a Benjamin Hronovi jsou mecenáši lva berberského (7/2021)
Odbor územního plánování
je mecenášem orla královského a loskutáka posvátného (7/2021)
Jiří Hrubý
je mecenášem žirafy Rothschildovy (7/2021)
Rydvalovi
jsou mecenáši koně Převalského (6/2021)
Žáci ZŠ Oblačná
jsou mecenáši chovu surikaty (6/2021)
Základní Škola PŘEPEŘE
je mecenášem ary hyacintového (6/2021)
Dana Draslarová 
je mecenáškou surikat a orla východního (6/2021) 
Markéta Dzodzáková Vaňková
je mecenáškou šimpanze (6/2021)
Tereza Nechanická
je mecenáškou pandy červené (6/2021)
Sovičky Sovětice - SDH Sovětice
jsou mecenáši puštíka bradatého (6/2021)
Eva Hoďáková
je mecenáškou morčete bolivijského, bulbula zahradního,zebřičky pestré a baženta obecného korejského (6/2021)
Zdeny a Iva
jsou mecenáškami turaka červenokorunkatého (6/2021)
FWG s.r.o.
je mecenášem orla mořského (6/2021)
Michal Kvíčala
je mecenášem osináka afrického (6/2021)
Věra Kovaříková
je mecenáškou nestora kea (6/2021)
firma Lesaffre Česko a.s.
je mecenášem tygra indického - bílé formy (6/2021)
RENOMIA, a. s.
je mecenášem Zoo Liberec (4/2021)
SHČMS - SDH Višňová
jsou mecenáši Zoo Liberec (4/2021)
Josef Krčka
je mecenášem Zoo Liberec (4/2021)
RIA REALITY, a.s.
jsou mecenáši Zoo Liberec (5/2021) 
Alexandra Sedláčková
je mecenáškou scinka šalamounského (4/2021)
Miroslava Šímová
je mecenáškou puštíka bradatého (3/2021)
A+P+T+A Bártovi
jsou mecenáši jeřába černokrkého (4/2021)
Marcela a Zdeněk Mazánkovi
jsou mecenáši zoborožce hrubozobého (4/2021)
Kamila, Vojtěch a Adam Česákovi
jsou mecenáši tilikvy obrovské (4/2021)
Stanislav Krupka
je mecenášem tamarína pinčího (4/2021)
Karel a Vladěna Laštovkovi
jsou mecenáši kozorožce dagestánského (4/2021)
Johana, Bartoloměj a Kamila
jsou mecenáši kozorožce dagestánského (4/2021)
Adélka, Lenka a Jaroslav Šediví
jsou mecenáši uriala bucharského (5/2021)
Školní družina při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků
je mecenášem nandu Darwinova (5/2021)
Helena Sacherová
je mecenáškou slona indického (5/2021)
Tereza a Zdeněk Čálkovi
jsou mecenáši tapíra jihoamerického a slona indického (5/2021)
Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav
je mecenášem kočkodana Dianina a surikaty (5/2021)
Teseo Perdomo Grosmut
je mecenášem kočkodana Dianina (5/2021)
Eneas Perdomo Grosmut
je mecenášem výra velkého západosibiřského (5/2021)
Ondřej Zika j
e mecenášem tučňáka Humboldtova (4/2021)
Karolína Ziková
je mecenáškou pandy červené (4/2021)
Terezka a Rozinka Kupcovi
jsou mecenáši pandy červené (5/2021)
Darina Kubcová a Lubomír Kubec
jsou mecenáši pandy červené (5/2021)
KNL, a. s. pacienti oddělení psychiatrie
jsou mecenáši pandy červené (4/2021)
MERIJA CONSULT spol. s r. o.
je mecenášem pandy červené (4/2021)
Jitka Řádková Čejková
je mecenáškou lva berberského, žirafy Rothschildovy a slona indického (6/2021)
Michal Vacek
je mecenášem lva berberského (6/2021)
H + L + J Vopařilovi
jsou mecenáši zoborožce kaferského (6/2021)
Honzík Blažek
je mecenášem surikaty (6/2021)
Štěpánka Dlouhá
je mecenáškou majny Rothschildovy (6/2021)
Andrea Amira a Tomáš Břouškovi
jsou mecenáši pandy červené (5/2021)
Třída 8.B ze ZŠ Lesní
je mecenášem kočky cejlonské (5/2021)
Amálie Voborníková
je mecenáškou pandy červené (5/2021)
Žákovský parlament ZŠ Lesní Liberec j
e mecenášem pralesničky strašné, rosničky včelí a želvy nádherné (5/2021)
Ivana Kučerová j
e mecenáškou tamarína pinčího (5/2021)
JOHANKA A ANIČKA
jsou mecenáškami mangabeje žlutobřichého (5/2021)
Josef Pari
je mecenášem surikaty (5/2021)
Samuel Zuzelka
je mecenášem slona indického (5/2021)
Truhlářství Luboš Vrabec
je mecenášem slona indického (5/2021)
Pracovníci odboru majetkové správy města Liberec
jsou mecenáši surikaty (5/2021)
David Toman a Veronika Dančíková
jsou mecenáši kočky cejlonské (5/2021)
Míša Došková
je mecenáškou supa kapucína (5/2021)
Tadeáš a Matěj Hollerovi
jsou mecenáši kozorožce dagestánského (5/2021)
LÉKÁRNA U ORLA
je mecenášem osla somálského (5/2021)
Natálie a Nellinka Bacílkovy
jsou mecenáškami rosničky včelí (5/2021)
Darinka Gembecová
je mecenáškou lemura černého (5/2021)
Andulka Gembecová
je mecenáškou surikaty (5/2021)
Laurinka Hanušová 
je mecenáškou turaka červenokorunkatého (5/2021)
Radka Ehrenbergerová a Petr Šťastný 
jsou mecenáši pandy červené (5/2021)
PADAS CZ s.r.o.
je mecenášem slona indického (5/2021)
Michal Vacek
je mecenášem slona indického (5/2021)
Stáňa Švecová
je mecenáškou surikaty a pásovce kulovitého (5/2021) 
Sofie Bienová
je mecenáškou puštíka bělavého (5/2021)
Lea Bienová
je mecenáškou pandy červené (5/2021)
Lukáš Pelda 
je mecenášem krajty zelené (4/2021)
Magdaléna Selucká
je mecenáškou tapíra jihoamerického (4/2021)
Kofein Plac a jeho zákazníci
jsou mecenáši vikuni (4/2021)
Odbor územního plánování MML
je mecenášem surikaty, výra velkého západosibiřského, pralesničky strašné a kočky cejlonské (4/2021)
Lucie Kotyzová
je mecenáškou surikaty (4/2021)
Holubcovi 
jsou mecenáši supa himálajského a kočky cejlonské (4/2021)
Naďa a Ivan Kalinovi
jsou mecenáši žirafy Rothschildovy (4/2021)
Majda a Dandík Zenklovi
jsou mecenáši slona indického (4/2021)
Jana Pauknerová
je mecenáškou sovice sněžní (4/2021)
Ivana Stonáčková
je mecenáškou rosničky včelí (4/2021)
Václav Stonáček
je mecenášem rysa karpatského (4/2021)
Kristyna Brzobohata
je mecenáškou žirafy Rothschildovy (4/2021)
Štěpán Mates
je mecenášem užovky červené (4/2021)
Eva Matesová
je mecenáškou sovice sněžní (4/2021)
Marie Musilová
je mecenáškou alpaky (4/2021)
Marcela a Zdeněk Mazánkovi
jsou mecenáši zoborožce hrubozobého (4/2021)
Zdena Marcinová
je mecenáškou žirafy Rothschildovy (4/2021)
Tereza Švecová
je mecenáškou tapíra jihoamerického (4/2021)
Dagmar Kuncová
je mecenáškou želvy uhlířské (4/2021)
Anna Dörflová
je mecenáškou zoborožce rýhozobého (4/2021)
Jakub Rohlíček
je mecenášem majny Rothschildovy (4/2021)
Jana Vorlová Čeledová
je mecenáškou orla skalního (4/2021)
Jan Rachota
je mecenášem pandy červené (4/2021)
Anička a Honzík Zárybničtí
jsou mecenáši pandy červené (4/2021)
Seidlovi Bezděz
jsou mecenáši kozorožce dagestánského (4/2021)
Ing. Jan Dvořák
je mecenášem Zoo Liberec (4/2021)
Lamačovi
jsou mecenáši bažanta palawanského (4/2021)
Maruška Matějíčková
je mecenáškou žirafy Rothschildovy (4/2021)
Anička Matějíčková
je mecenáškou pásovce kulovitého (4/2021)
Honza Matějíček
je mecenášem výra velkého západosibiřského (4/2021)
Markéta Moserová
je mecenáškou rysa karpatského (4/2021)
Janča Matějíčková
je mecenáškou rysa karpatského (4/2021)
Vlastimil Švec
je mecenášem pandy červené (4/2021) 
Víchovi
jsou mecenáši pandy červené (4/2021)
Tereza Švecová
je mecenáškou mravenečníka velkého (4/2021)
Petr Mikenda
je mecenášem takina čínského (4/2021)
Vašíčkovic rodinka
je mecenášem tygra indického - bílé formy (4/2021)
Petra a Martijn Dijkstra
jsou mecenáši plameňáka růžového (4/2021)
Miloslava Nodlová
je mecenáškou kozy šrouborohé (4/2021)
Kateřina Pšeničková
je mecenáškou gibona bělolícího (4/2021)
Jaroslav Král
je mecenášem lva berberského (4/2021)
Patrik Matouš
je mecenášem plameňáka kubánského (4/2021)
Janek Kinský
je mecenášem surikaty (4/2021)
Adéla Válková
je mecenáškou plameňáka kubánského (4/2021)
Jana Válková
je mecenáškou plameňáka růžového (4/2021)
Markéta Truhlářová a Karel Janoušek
jsou mecenáši tučňáka Humboldtova (4/2021)
Anna a Jiří Sádlovi
jsou mecenáši mravenečníka velkého (4/2021)
Tomáš Horváth
je mecenášem gekona obrovského (4/2021)
Ondřej Pechlát
je mecenášem lemura černého (4/2021)
Julinka Zenklová
je mecenáškou korunáče Sclaterova (4/2021)
Petra Vaňková
je mecenáškou tygra indického bílé formy a orla křiklavého (4/2021)
Šárka
je mecenáčkou žirafy Rothschildovy a kočky cejlonské (4/2021)
Alena Čočková
je mecenáškou lachtana hřivnatého a slona indického (4/2021)
Jan Major
je mecenášem varana smaragdového (4/2021)
Věra Francová
je mecenáškou sloba indického (4/2021)
Anežka a Bertík Mizerovi
jsou mecenáši slona indického (4/2021)
Truhlářství Vrabec
je mecenášem slona indického (4/2021)
Adámek Břeň
je mecenášem šimpanze (4/2021)
Pavla Bláhová
je mecenáškou levharta sněžného (4/2021)
Barbora Konovalová
je mecenáškou osla somálského (4/2021)
Šárka Záleská s dcerou Nikolkou
jsou mecenáškami kočkodana Dianina (4/2021)
Jaroslav Javůrek
je mecenášem lva berberského (4/2021)
Jitka, Pavel a Ondřej Šlejharovi
jsou mecenáši lachtana hřivnatého (4/2021)
Daniel Horák
je mecenášem kočkodana Dianina (4/2021)
Agata a Hugo Čubanovi
jsou mecenáši surikaty (4/2021)
Marta a Milan Řehákovi
jsou mecenáši šimpanze (4/2021)
Jana Ptáčková
je mecenáškou parosničky srdíčkové (4/2021)
Přibylovi
jsou mecenáši mravenečníka velkého (4/2021)
Havlíčkovi
jsou mecenáši kočky cejlonské (4/2021)
Jana Konovalová
je mecenáškou osla somálského (4/2021)
Minaříkovi
jsou mecenáši surikaty (4/2021)
Jana Fialová
je mecenáškou surikaty (4/2021)
Milada Šrajerová
je mecenáškou slona indického a žirafy Rothschildovy (4/2021)
Béďa, Honzík, Eliška a Jára Tomášovi
jsou mecenáši sovice sněžní (4/2021)
Novákovi, Kostelec nad Černými lesy
jsou mecenáši pandy červené (4/2021)
Jitka Kobrová
je mecenáškou pandy červené (4/2021)
Pavlína Hlaváčková 
je mecenáškou žirafy Rothschildovy (4/2021)
Michal Malinský
je mecenášem morčete bolivijského (4/2021)
Matyáš Mudrý
je mecenášem kočky cejlonské (4/2021)
Vít Kollmer a Martina Vašíčková
jsou mecenáši kočky cejlonské (4/2021)
Petra a Michal Tumovi
jsou mecenáši tučňáka Humboldtova (4/2021)
Papoušci Liberec
jsou mecenášem amazoňana zelenolícího (4/2021)
Michal
je mecenášem lva berberského (4/2021)
Světlana Merglová
je mecenáškou surikaty a krajty zelené (4/2021)
Jakub Šrajer
je mecenášem orla jestřábího (4/2021)
Andrea Amira a Tomáš Břouškovi
jsou mecenáši slona indického a lva berberského (4/2021)
Renata Lojová j
e mecenáškou soba karelského, zebry Chapmanovy a lachtana hřivnatého (4/2021)
Ema Malinská
je mecenáškou krátkokrčky novoguinejské (4/2021)
Ája a Máťa Kalinovi,Martina Benešová, Radka Kalinová
jsou mecenáši sambara skvrnitého (4/2021)
Karin Farkašová
je mecenáškou šimpanze (4/2021)
Petra Pari
je mecenáškou tygra indického bílé formy (4/2021)
Olga Vojtěchovská s Laurou a Davidem
jsou mecenáši surikaty (4/2021)
Adam Lysičan
je mecenášem gekona obrovského (4/2021)
Vit
je mecenášem žirafy Rothschildovy (4/2021)
Audrey Quinanola
je mecenáškou želvy ostruhaté (4/2021)
Anička Černá
je mecenáškou gekona obrovského (4/2021)
Rodina Štarmanova - Ploszova
je mecenášem ary hyacintového (4/2021)
Dagmar Brožková
je mecenáškou slona indického (4/2021)
Václav a Gabriela Vinšovi
jsou mecenáši varana modrého (4/2021)
Envipor, s.r.o.
je mecenášem projektů in situ (4/2021) 
Hana Jirounková
je mecenáškou pralesničky strašné (3/2021)
Marcela Hronová
je mecenáškou varana smaragdového (4/2021)
Milena Dovrtělová
je mecenáškou tilikvy obrovské (3/2021)
Josef Jadrný
je mecenášem chovu nandu Darwinova (3/2021)
Jakub a Barbora Rosovi
jsou mecenáši orlosupa bradatého (3/2021)
Lucie a Martin Čermákovi
jsou mecenáši pony shetlandského (3/2021)
Kačenka Šmídlová
je mecenáškou želvy ostruhaté (4/2021)
Anna Kňourková
je mecenáškou šimpanze (4/2021)
Miroslava Skořepová
je mecenáškou surikaty (4/2021)
Roman Šoltys + Ilona Dvořáková
jsou mecenáši kozy domácí kamerunské (3/2021)
Tereza Matúšková
je mecenáškou mravenečníka velkého (3/2021) 
Jana Novotná
je mecenáškou sovice sněžní (3/2021)
Roman Novotný
je mecenášem puštíka bradatého (3/2021)
Kateřina Chlandová
je mecenáškou levharta sněžného (3/2021)
Klomfarovi
jsou mecenáši nestora kea (3/2021)
Tereza Stehlíková
je mecenáškou tygra indického - bílé formy a slona indického (3/2021)
Veronika Adamčíková
je mecenáškou slona indického (3/2021)
A+P+T+A Bártovi
jsou mecenáši jeřába černokrkého (3/2021)
Kubík a Vaneska Havlákovi
jsou mecenáši lachtana hřivnatého (3/2021)
Petr Ducháček
je mecenášem tapíra jihoamerického (3/2021)
Jaroslav Eršil
je mecenášem pelikána bílého (3/2021) 
Vaneska a Kubík Havlákovi
jsou mecenáši velblouda dvouhrbého (3/2021)
Eva Eršilová
je mecenášem parosničky srdíčkové (3/2021)
Jan, Dominik a Naďa Pánkovi 
jsou mecenáši bažanta zlatého (3/2021)
Patricie, Eliška Šepelákovy a babi Jari
jsou mecenáškami levharta sněžného (3/2021)
Vladimír Krejčíř, syn
je mecenášem mravenečníka velkého (1/2021)
Ing. Eva Matura Štěpničková, Dis.
je mecenáškou levharta sněžného (3/2021) 
Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o.
je mecenášem: 6. tř. - majna Rotschildova,
3. třída - kočkodan Dianin, 5. A - takin čínský, 5. B - varan modrý, výreček bělolící, zebřička pestrá, 8. třída - tilikva -
(2/2021)
Ing. Zuzana Povšíková je mecenáškou tamarína pinčího a ary hyacintového - (2/2021)
Magdaléna a Aleš Vaňkovi
jsou mecenáši zoborožce šedolícího (2/2021)
Simova Nejedlová
je mecenáškou kosmana zakrslého (2/2021)
E+M+H+B Šimíkovi
jsou mecenáši levharta čínského (2/2021)
Iva a Milan Štíchovi
jsou mecenáši kočky cejlonské (2/2021) 
Zuzana Ouředníková
je mecenáškou lemura černého (2/2021)
Tereza Kaiserová
je mecenáškou tapíra jihoamerického (2/2021)
Hana a Tereza Šimralovy
jsou mecenáškami pandy červené a šimpanze (2/2021)
International Sales Training Team ŠKODA AUTO
jsou mecenáši supa mrchožravého (2/2021)
Alice a Jiří Maštálkovi
jsou mecenáši tamarína pinčího (1/2021)
Anežka, Madlenka a Karolína Hájkovy
jsou mecenáškami orla východního (2/2021)
INISOFT s. r. o.
je mecenášem pralesničky strašné (1/2021)
Ondřej Černý a přátelé z Krajské nemocnice Liberec
jsou mecenáši puštíka bělavého (1/2021) 
Hotel Rehavital, Jablonec nad Nisou
je mecenášem kozy domácí - kamerunské (1/2021)
Myslilovi
jsou mecenáši lamy alpaky (1/2021)
Lucie Reváková a Jakub Bleha
jsou mecenáši satyra obecného a pralesničky strašné (1/2021)
Andrea Amira a Tomáš Břouškovi jsou mecenáši tygra indického - bílé formy (1/2021)
Lucie Reváková a Jakub Bleha
jsou mecenáši satyra obecného a pralesničky strašné (1/2021) 
Denisa Dvořáková
je mecenáškou bulbula zahradního (1/2021) 
Eliška a Hanka Hovorkovy
jsou mecenáškami nyaly nížinné (1/2021)
rodina Blehova
je mecenášem alpaky (12/2020)
rodina Zvejškova
je mecenášem pandy červené (12/2020)
rodina Polákova
je mecenášem velblouda dvouhrbého (12/2020)
Veronika Vovčeková je mecenáškou majny Rothschildovy (1/2021)
Jindra a Jája Holajovi
jsou mecenáši nestora kea (1/2021)
Ivana Kadlecová
je mecenáškou lva berberského (1/2021)
Michaela Šímová
je mecenáškou levharta čínského (1/2021)
Zuzana Šmudlová a Pavel Šmudla
jsou mecenáši uriala bucharského (1/2021)
rodina Bělonohých
je mecenášem žirafy Rothschildovy (12/2020)
Lucie Postlová a Jan Šmudla
jsou mecenáši rosničky včelí (12/2020)
Dagmar Postlová
je mecenáškou slona indického (12/2020)
Kateřina Fialová
je mecenáškou zoborožce vrásčitého (12/2020)
Dáša a Pavel Štefkovi
jsou mecenáši velblouda dvouhrbého (12/2020)
Antonín Hájek
je mecenášem lachtana hřivnatého (12/2020)
František Hájek
je mecenášem tučňáka Humboldtova (12/2020)
Technoindustry s.r.o.
je mecenášem Zoo Liberec (12/2020)
ROMMY AGENCY
je mecenášem tygra indického - bílé formy, levharta čínského a kočky cejlonské (12/2020)
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau
je mecenášem tučňáka Humboldtova (10/2020)
7. A, Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
je mecenášem krajty zelené (12/2020)
Anna-Sofia Farinha
je mecenáškou sovice sněžní (12/2020)
Jitka, Jana, Markétka a Honza, Eliška, Kuba a Timík Marxovi
jsou mecenáši zebry bezhřívé (12/2019)
Renata a Petr Kollmerovi
jsou mecenáši alpaky (12/2020)
Děti a zaměstnanci 7. Základní školy v Mladé Boleslavi, Václavkova 1082
jsou mecenáši zebry Chapmanovy (12/2020)
Ani@Miloš Kačírkovi
jsou mecenáši levharta sněžného (12/2020)
MiBe Facility & Marketing Services
je mecenášem ary hyacintového (12/2020)
Ivana Mrkvičková
je mecenáškou pandy červené (12/2020)
Alfons Rokoš
je mecenášem žirafy Rothschildovy (12/2020)
Memory Crystal s.r.o.
je mecenášem lva berberského (12/2020)
Jindřich Houžvička
je mecenášem lemura černého (12/2020)
Petr Čech
je mecenášem nyaly nížinné (12/2020)
Matouš, Tadeáš a Vašík Pikousovi
jsou mecenáši surikaty (12/2020)
Dětský pravěký skanzen Altamira v Kosmonosech
je mecenášem chovu orla skalního a rysa karpatského (12/2020)
Eliška a Hanka Hovorkovy
jsou mecenáškami nyaly nížinné (12/2020)
Ing. Jan Průšek
je mecenášem lva berberského (12/2020)
Mgr. Denisa Průšková
je mecenáškou pandy červené  (12/2020)
Jon Lock
je mecenášem tučňáka Humboldtova (12/2020)
Lilly K. Kuthan
je mecenáškou soba karelského (12/2020)
Macháčkovi
jsou mecenáši varana modrého a nestora kea (11/2020)
Petr Hajný a Lucie Bernardová
jsou mecenáši ovce domácí - kamerunské (11/2020) 
Helga Dostálová
je mecenášem buvolce běločelého (11/2020)
Fufíci
jsou mecenáši puštíka bradatého (11/2020)
Irena Vyčítalová
je mecenáškou korunáče Sclaterova (11/2020)
Jaroslav Chalupský
je mecenášem muntžaka chocholatého (11/2020)
Karolína Kozáková
je mecenášem nyaly nížinné (11/2020)
Petr Hajný a Lucie Bernardová
jsou mecenáši ovce domácí kamerunské (11/2020) 
Mejsnarovi a Ptáčkovi
jsou mecenáši krajty zelené (11/2020)
Tomáš Sokol je mecenášem mangusty tmavé (11/2020)
Rekreační zařízení ARA Malá Skála
je mecenášem ary hyacintového (11/2020)
Luboš Kupřik
je mecenášem ary hyacintového (11/2020)
Aneta a Fanda Rozkovcovi
jsou mecenáši kočky cejlonské (11/2020)
Vašík a Jiří Rozkovcovi
jsou mecenáši jeřába černokrkého (11/2020)
Tomáš a Michaela a Ema Kašparovi
jsou mecenáši pralesničky strašné (11/2020)
Viola a Pavel Kučerovi a Anička Gončarová 
jsou mecenáši mangusty tmavé (11/2020)
Žáci ZŠ a MŠ Barvířská
jsou mecenáši pandy červené  (11/2020)
Aimy & Tomáš & Kitty & Anička
jsou mecenáši muntžaka chocholatého (11/2020)
Petra Štychová a mopsík Kimísek
jsou mecenáši tamarína pinčího (11/2020)
Zpěvákovi
jsou mecenáši výrečka filipínského (10/2019)
Štěpán Sedláček
je mecenášem turaka červenokorunkatého (11/2020)
ZŠ 28. října Česká Lípa - školní časopis Hrupka
je mecenášem pandy červené (10/2020)
Ambulance dětské kardiologie, s.r.o.
je mecenášem orlíka krátkoprstého (10/2020)
Základní škola Liberec Lesní 575/12, 7. A
je mecenášem výrečka bělolícího (10/2020)
Václav Slanina
je mecenášem surikaty (10/2020)
Adriana Šindelářová a Silvie Špačková jsou mecenáškami zoborožce tmavého, morčete bolívijského, soba karelského a vikuně (10/2020)
Nadace SYNER
je mecenášem makaka lvího (2/2021) a nahura modrého (7/2021)
Jitka Vyoralová
je mecenáškou výrečka bělolícího (9/2020)
Dětský MTB CUP 2019 
je mecenášem orla mořského (9/2020)
Ing. Pavel Hlaváč
je mecenášem zebry bezhřívé (9/2020)
Tomáš Nácovský je
mecenášem mravenečníka velkého (9/2020)
Barbora Kohoutová
je mecenáškou výrečka bělolícího (9/2020)
Puchríkovi
jsou mecenáši želvy korunkaté (8/2020)
Liberecké království je mecenášem surikaty (8/2020)
Zbyněk Filinger
je mecenášem slona indického (8/2020)
ZŠ Dobiášova, žáci 9.A
jsou mecenáši mini appaloosy (8/2020)
Petr Votýpka
je mecenášem surikaty (7/2020)
ANEGG s. r. o.
je podporovatelem Zoo Liberec (7/2020)
Jiří Kubelka 
je mecenášem šimpanze (7/2020)
Petr Hamšík 
je mecenášem šimpanze (7/2020)
Mároš Schmidt
je mecenášem šimpanze (7/2020)
František Boch je mecenášem muntžaka chocholatého a alpaky (7/2020)
Linda Lábusová je mecenáškou osla somálského (7/2020)
Barbora Musilová je mecenáškou alpaky a surikaty (7/2020)
Paulie Garand
je mecenášem takina čínského (7/2020)
Anežka Čapková
je mecenáškou žirafy Rothschildovy (7/2020)
Zuzana Marková
je mecenáškou kočky cejlonské (6/2020)
Bioline Products s.r.o.
je mecenášem antilopy koňské (6/2020)
ZŠ Vratislavice nad Nisou, žáci 2. D.
jsou mecenáši lachtana hřivnatého (6/2020)
Česko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o.
je mecenášem krajty mřížkované (6/2020)
Česko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou je mecenášem pandy červené (6/2020) 
Helenka Krůtová je mecenáškou puštíka bělavého (6/2020)
Zelená zahrada, Michaela Niedobová
je mecenášem plameňáka růžového a plameňáka kubánského (6/2020)
Vlasta a Jana Jůzlovy
jsou mecenáši kosmana zakrslého (6/2020)

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
8.00-18.00
(vstupenky je možné zakoupit na pokladně -pokladna se uzavírá v 17.00)
otevřeno i během státních svátků a víkendů
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost