header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Střední školy

 

Kontakty pro objednání programu:

Zuzana Šafaříková
email: safarikova@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 120

Ing. Leoš Havle
email: havle@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 128

Přihláška na program v ZOO Liberec (MS Excel) 

 

 K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd za 80 Kč/ žák (platí i pro pedagogický doprovod) obsahující hlavní jídlo + nápoj. Minimální počet je 20 strávníků! Objednávky zasílejte panu Máčkovi na adresu: macek@zooliberec.cz 6 dní před konáním programu!

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
Komentovaná prohlídka ZOO, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat, včetně jejich významu pro člověka obecně. Studenti se pomocí různých typů her učí vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.
Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu, pedagogický doprovod zdarma
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Hravou formou s využitím interaktivních prvků studenti „navštíví" tundru, savanu, poušť a tropický prales. Naučí se chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech. Komentovaná prohlídka s průvodcem doplněná pracovními listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

3. Jací jsme

Cílem programu je uvědomit si vztahy mezi živočichem, jeho chováním a prostředím, v kterém živočich žije. Ze získaných informací vytvořit charakteristiku zvolených pozorovaných druhů, včetně zdůvodnění vlivu prostředí na jejich celkovou charakteristiku. Vodítkem může být porovnání údajů o zvířeti: vzhled zvířete, doba aktivity, je-li zvíře denní nebo noční, způsob výživy, sociální chování apod. Účastníci při komentované prohlídce získávají poznatky, které jim pomohou pochopit evoluční pochody, ale mohou se zamyslet i nad tím, co mají společného zvířata a lidé. Učí se pracovat s pojmy instinkt, vrozené chování, základní životní potřeba, návyky, zkušenosti.
Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody.  

Je možné využít i pracovní listy k etologickému pozorování některého vybranému druhu.

Doba trvání 2 hodiny

Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 15 dětí do 10let jeden pedagogický doprovod zdarma

4. Jací jsme - vůdce nebo diktátor

Cíl programu je zaměřený na určení podobností i rozdílů chování lidí a zvířat a prevenci proti nežádoucím jevům, jako je například šikana. Zodpovídá otázky - jaké chování je kruté, kdo je agresivní... Kdo je predátor, kdo kořist. Studenti zjišťují kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho vyplývá a jaké autority uznáváme v lidské společnosti.
Program pokrývá témata: Etologie, filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, základy společenských věd.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu

Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

5. ZOOexpedice

Program vede k získávání informací o potravním řetězci a využívá zákulisí ZOO - přípravnu krmiv a badatelnu. Hlavním tématem je fungování a náplň moderních ZOO, záchovné programy, biologie exotických zvířat, mezinárodní záchranné či vědecké projekty včetně významu zoologické zahrady včera a dnes. Mimo exkurze do zákulisí čeká studenty poznávání a porovnávání velikostí, zabarvení, tvarů různých zoozajímavostí (svlečky, rohy, parazité...) i sestavování jídelníčku. Součástí je prohlídka ZOO s lektorem a pracovní listy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 30 Kč na žáka
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

Maximální počet dětí ve skupině: 15!

6. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci kočkovitých, psovitých, promykovitých a dalších druhů šelem, s jejich základní charakteristikou, způsobem obživy, výskytem a chovem v zajetí. V tomto programu se studenti setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Součástí je porovnávání lebek kočkovitých šelem, chrupu, kůží a stop. Program doplňují pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 30 studentů jeden pedagogický doprovod zdarma

 

Středním školám nabízíme i permanentky za výhodné ceny:

Nabídka školních permanentek ZOO Liberec na rok 2016/17
Obohacení školní výuky v zajímavém prostředí plném exotických zvířat, ochranářských aktivit a užitečných informací. Pozorování zvířat a návštěva nejrůznějších edukačních akcí v zahradě.

Využijte nabídku šestiměsíční školní permanentky s platností od října 2016 do března 2017 nebo v měsících leden až březen 2017 a říjen až prosinec 2017 včetně za výhodné ceny: pro SŠ za 2 000 Kč!
Školní permanentka je přenosná v rámci školy a zahrnuje pět vstupů pro školní skupinu (max. 30 dětí), k tomu zdarma v rámci jednoho vstupu jeden průvodcovský program! (nikoli však Zooexpedice). 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
Denně 8.00 - 19.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu Zoo Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost