header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Střední školy

 

1. Dobrodružství z poznání

Cílem programu je formou komentované prohlídky předat informace o chovaných druzích zvířat a seznámit se s jejich zvláštnostmi.

Komentovaná prohlídka zoo, při které se studenti seznámí s chovanými druhy zvířat a poznají potřebu ochrany nejen ohrožených druhů, ale i jejich životního prostředí a přírody jako celku.  

Program pokrývá témata: filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání: 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

  

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi, prostředím a ostatními zde žijícími druhy.

Na základě informací o chovaných zvířatech získají studenti informace o prostředí, kde zvířata ve volné přírodě žijí nebo žila. Navštíví různé biomy, například savanu, poušť, oceán, les nebo tropický prales. Studenti se naučí chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech.

Komentovaná prohlídka s průvodcem s možností poskytnutí pracovních listů. 

Program pokrývá témata: filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.


Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším 

 

3. Jací jsme

Cílem programu je uvědomit si vztah mezi živočichem a jeho životním prostředím.

Studenti při komentované prohlídce získávají poznatky o vztazích mezi živočichy, prostředím, v kterém žijí, vlivu prostředí na jejich chování a vztazích k ostatním druhům.  Na příkladech zvířat zjišťují, kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho postavení vyplývá, a mohou srovnávat s mezilidskými vztahy v jejich okolí.  

Program pokrývá témata: etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody. 

Doba trvání 2 hodiny

Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

 

Zoo expedice

Jedná se o komentovanou prohlídku zoo spojenou s návštěvou kuchyně Zoo a „Badatelny“, které jsou běžně návštěvníkům nedostupné. 

Tím, že je velikost skupiny studentů početně omezena, je možné předat podrobnější informace o chovaných zvířatech. V kuchyni zoo nakouknete pod pokličku výživy zvířat a v Badatelně se z blízka setkáte s různými přírodninami a zajímavostmi ze světa zvířat.  Dle zájmu získáte informace o fungování a náplni moderních zoo, záchovných programech, biologii exotických zvířat, mezinárodních záchranných či vědeckých projektech na pozadí významu zoologické zahrady včera a dnes.

Program pokrývá témata: filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, ohrožené druhy.

Doba trvání: 2 hodiny

Maximální počet žáků ve skupině: 15!

Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu

 

Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci různých druhů šelem chovaných v péči člověka v liberecké Zoo, jejich základní charakteristikou, výskytem, chováním, způsobem obživy a ochranou.
Program se zaměřuje hlavně na šelmy, jejich etologii i postavení v potravním řetězci. Probíhá v části areálu zoo, kde najdeme vybrané druhy šelem a jejich kořist. Zbývající část zoo je možné si prohlédnout individuálně po skončení programu.  V tomto programu se studenti setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Je možné využít i pracovní listy.

Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč příplatek na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí


Pracovní list:

Šelmoviny 

 

 

NABÍDKA OBĚDŮ

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd v restauraci Formanka (vedle hlavního vchodu Zoo Liberec, mimo areál) Oběd si je možné dohodnout na adrese: formanka@zooliberec.cz. Obsahuje polévku, hlavní chod a šťávu, vše vařeno z čerstvých surovin, menu dle dohody. Cena 99 Kč/žák a 119 Kč/dospělý.

 

 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost