header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Sup kapucín

Latinsky:Necrosyrtes monachus
Anglicky:Hooded Vulture
 • sup kapucín, foto: J. Mikoláš
 • sup kapucín, foto: J. Mikoláš
 • sup kapucín, foto: J. Mikoláš
 • sup kapucín.JPG

Sup kapucín se vyskytuje především v otevřené krajině, okrajích lesa a na savanách v subsaharské Africe, a to do nadmořské výšky 4000 m. Jedná se o poměrně přizpůsobivý druh, který si navyknul i na blízkost lidských sídel, kde vyhledává potravu například na skládkách. Ve své domovině je kriticky ohrožen vyhubením a jeho početní stavy stále klesají. Hlavní příčinou velkého úbytku za posledních pár let jsou cílené otravy pesticidy, jako je karbofuran a dále lov pro maso a tradiční medicínu.

Tento druh se vyznačuje menším vzrůstem (rozpětí křídel 170 - 180 cm) a celkově hnědým zbarvením. Svůj druhový název získal sup díky krátkému peří na krku a temeni hlavy. Lysá kůže na krku a hlavě je narůžovělá. Typický je pro něj i dlouhý a tenký zobák s ostrou hákovitou špičkou.   

Sup kapucín je stejně jako další druhy supů mrchožrout a spolu se šakaly, čápy marabu a například hyenami patří k tzv. „zdravotní policii", protože pomáhají odklízet zdechlá těla zvířat. Tento druh dravce si svůj jídelníček zpestřuje i velkým hmyzem.

 

 

Zoo Liberec chová dva samce supa kapucína od roku 2017. Oba jedinci pochází ze Zoo Ostrava, jeden z nich byl odchycen z přírody. Zoologická zahrada doufá, že se jí podaří supy v budoucnu rozmnožit a přispět k záchraně tohoto ohroženého druhu dravce.

Na chov supa kapucína přispívají:

Petr Kábrle - 12/2021
Gabriela Smýkalová - 12/2021
Jana Navrátilová s rodinou - 9/2021
Míša Došková - 5/2021

O druhu
 • Řád: Dravci (Accipitriformes)
 • Velikost: 70 cm délka těla
 • Potrava: masožravec (obratlovci, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savana, okolí lidských sídel
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 1,5-2,6 kg
 • Doba inkubace: 48-54 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost