header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latinsky:Suricata suricatta
Anglicky:Meerkat
 • surikata.JPG
 • surikaty grupa.jpg
 • s.jpg
 • s2.jpg

Surikaty obývají suché savany, pouště a polopouště v jihoafrickém vnitrozemí. Před sluncem a predátory se ukrývají ve skalních štěrbinách, termitištích a norách, buď po jiných savcích, nebo si je vyhrabávají sami. Nor mají ve svém domovském okrsku více a mohou být propojeny ve velké podzemní komplexy. 

Tato promykovitá šelmička má pískově zbarvenou srst s příčnými pruhy, oči jsou rámované černě, stejně jako špička ocasu. Srst pomáhá surikatám regulovat teplotu těla. Ráno se zvíře potřebuje zahřát, proto je srst rozevlátá a dovoluje slunci dostat se přímo ke kůži. Přes den přiléhá srst těsně na tělo. Surikaty mají dokonale vyvinutý zrak, na vzdálenost až několik set metrů dokáží zahlédnout orla. Výborný je i čich, kterým lokalizují výskyt potravy pod pískem. Na tlapách mají dlouhé silné drápy, které používají k hrabání nor a vyhledávání potravy. Živí se hmyzem, drobnými hlodavci, ptačími vejci, hady a štíry. U surikat je známé aktivní učení, kdy samice učí mláďata jak bezpečně ulovit a sežrat jedovaté štíry. 

Několik členů skupiny má strážní funkci, v případě nebezpečí spustí štěkavé zvuky a všichni bleskově zmizí v norách. K hlídkování si surikaty vybírají vyvýšená místa. Surikaty používají různé typy varovných signálů, podle toho o jakého nepřítele se jedná (nebezpečí ze vzduchu, nebezpečí na zemi). 

Surikaty se pohybují ve skupinách až 30 jedinců s přísnou sociální strukturou. V čele skupiny stojí dominantní pár, který se zpravidla jako jediný rozmnožuje. Pokud má mláďata jiná než dominantní samice, záleží na rozhodnutí vedoucího páru, jestli zůstanou naživu. Dominantní samice může podřízené samice šikanovat, vyndávat jejich mláďata z nor, popřípadě je i usmrtit. Samice je březí 70 - 85 dní, poté rodí 1 - 5 mláďat. Znovu může zabřeznout už 10 dní po porodu. O mláďata se stará celá tlupa, podřízené samice dokonce i kojí a starší mláďata z předchozích vrhů pomáhají nejen s hlídáním, ale i s údržbou nor.

 

V zoologické zahradě Liberec se surikaty začaly chovat od roku 1969, a to dva samečci a dvě samičky. Roku 1974 jeden sameček uhynul a zbývající jedinci byli posláni do Zoo Tallinn. Opět se začal tento druh chovat až v roce 2006.

V současné době skupinu tvoří jedna dospělá samice, tři dospělí samci a několik mláďat.

 

Na chov surikat přispívají:

Václav Slanina - 10/2020
Liberecké království - 8/2020
Petr Votýpka - 7/2020
Barbora Musilová - 7/2020
Dana Draslarová - 6/2020
Žáci ZŠ Křižanská, Liberec - 4/2020
Radek Hejný a Lucie Dodoková - 4/2020
Kubík a Rozárka Krejčířovi - 3/2020
Jiřina a Martin Pintovi - 3/2020
Honzík Blažek - 2/2020
Žáci ZŠ Oblačná - 2/2020
Děti a zaměstnanci ZŠ v Mladé Boleslavi, Václavkova 1082 - 12/2019
Dana Bublíková a František Filip - 12/2019
Matouš, Tadeáš a Vašík Pikousovi - 12/2019
Michal a Jáchym Tůmovi, Dominik a Damián Kadlecovi - 12/2019
Zaměstnanci Komerční banky, a. s., Divize severovýchod - 9/2019
Ing. Lucie Sládková - 9/2019Našim dospělým surikatám se daří pravidelně odchovávat několik vrhů mláďat za rok. V současné době máme 3 mláďata narozená na začátku února a čtyři koncem dubna 2018.

 

 • surikata
 • surikata
O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 42-60 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (hmyz, drobní obratlovci, kořínky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: polopouště, suché savany
 • Počet mláďat: 1-5
 • Hmotnost: 0,62-1 kg
 • Doba březosti: 70-85 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost