header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latinsky:Suricata suricatta
Anglicky:Meerkat
 • surikata.JPG
 • surikaty grupa.jpg
 • s.jpg
 • s2.jpg

Surikaty obývají suché savany, pouště a polopouště v jihoafrickém vnitrozemí. Před sluncem a predátory se ukrývají ve skalních štěrbinách, termitištích a norách, buď po jiných savcích, nebo si je vyhrabávají sami. Nor mají ve svém domovském okrsku více a mohou být propojeny ve velké podzemní komplexy. 

Tato promykovitá šelmička má pískově zbarvenou srst s příčnými pruhy, oči jsou rámované černě, stejně jako špička ocasu. Srst pomáhá surikatám regulovat teplotu těla. Ráno se zvíře potřebuje zahřát, proto je srst rozevlátá a dovoluje slunci dostat se přímo ke kůži. Přes den přiléhá srst těsně na tělo. Surikaty mají dokonale vyvinutý zrak, na vzdálenost až několik set metrů dokáží zahlédnout orla. Výborný je i čich, kterým lokalizují výskyt potravy pod pískem. Na tlapách mají dlouhé silné drápy, které používají k hrabání nor a vyhledávání potravy. Živí se hmyzem, drobnými hlodavci, ptačími vejci, hady a štíry. U surikat je známé aktivní učení, kdy samice učí mláďata jak bezpečně ulovit a sežrat jedovaté štíry. 

Několik členů skupiny má strážní funkci, v případě nebezpečí spustí štěkavé zvuky a všichni bleskově zmizí v norách. K hlídkování si surikaty vybírají vyvýšená místa. Surikaty používají různé typy varovných signálů, podle toho o jakého nepřítele se jedná (nebezpečí ze vzduchu, nebezpečí na zemi). 

Surikaty se pohybují ve skupinách až 30 jedinců s přísnou sociální strukturou. V čele skupiny stojí dominantní pár, který se zpravidla jako jediný rozmnožuje. Pokud má mláďata jiná než dominantní samice, záleží na rozhodnutí vedoucího páru, jestli zůstanou naživu. Dominantní samice může podřízené samice šikanovat, vyndávat jejich mláďata z nor, popřípadě je i usmrtit. Samice je březí 70 - 85 dní, poté rodí 1 - 5 mláďat. Znovu může zabřeznout už 10 dní po porodu. O mláďata se stará celá tlupa, podřízené samice dokonce i kojí a starší mláďata z předchozích vrhů pomáhají nejen s hlídáním, ale i s údržbou nor.

 

V zoologické zahradě Liberec se surikaty začaly chovat od roku 1969, a to dva samečci a dvě samičky. Roku 1974 jeden sameček uhynul a zbývající jedinci byli posláni do Zoo Tallinn. Opět se začal tento druh chovat až v roce 2006.

V současné době skupinu tvoří jedna dospělá samice, tři dospělí samci a několik mláďat.

 

Na chov surikat přispívají:

Michaela S. - 2/2022
Jiřina Pintová, Martin Pinta - 2/2022
Bezouškovi Solopisky - 2/2022
Matouš, Tadeáš a Vašík Pikousovi - 12/2021
Vlasta Nováková - 1/2022
Zdeněk Plicka - 12/2021
ALS ČR - kolektiv laboratoře Česká Lípa - 12/2021
Petra Kalčíková - 12/2021
Sára a Péťa Divečtí - 12/2021
Novákovi, Kostelec nad Černými lesy - 11/2021
Radana Jedličková - 11/2021
Míša - 10/2021
Petra a Jaromír Kulhánkovi - 10/2021
Renata Bečková - 10/2021
Václav Slanina - 10/2021
Petr Votýpka - 7/2021
Žáci ZŠ Oblačná - 6/2021
Dana Draslarová - 6/2021
Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace - 5/2021
Honzík Blažek - 6/2021
Josef Pari - 5/2021
Pracovníci odboru majetkové správy města Liberec - 5/2021
Andulka Gembecová - 5/2021
Stáňa Švecová - 5/2021
Odbor územního plánování MML - 4/2021 
Lucie Kotyzová - 4/2021
Janek Kinský - 4/2021
Agata a Hugo Čubanovi - 4/2021
Minaříkovi - 4/2021
Jana Fialová - 4/2021
Světlana Merglová - 4/2021
Olga Vojtěchovská s Laurou a Davidem - 4/2021
Miroslava Skořepová - 4/2021


Našim dospělým surikatám se daří pravidelně odchovávat několik vrhů mláďat za rok. V současné době máme 3 mláďata narozená na začátku února a čtyři koncem dubna 2018.

 

 • surikata
 • surikata
O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 42-60 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (hmyz, drobní obratlovci, kořínky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: polopouště, suché savany
 • Počet mláďat: 1-5
 • Hmotnost: 0,62-1 kg
 • Doba březosti: 70-85 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost