header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Tahr himálajský

Latinsky:Hemitragus jemlahicus
 • Tahr himálajský

Tahr himalájský obývá listnaté lesy i horské louky v nadmořské výšce 2500 - 4500 m. Jeho původní domovinou jsou Himaláje, úspěšně vysazen byl i na území jižní Afriky a Nového Zélandu. Tahři mají mohutnou lebku s ostrými rohy a dovedou obratně šplhat po strmých skalách. Samec dorůstá výšky 140 cm, váží 90 kg. Samice je menší, ale má stejně velké rohy.

Tahři žijí v malých stádech do deseti zvířat. Kromě vztahu matky a mláděte nejsou mezi členy skupiny žádné pevné vazby. V době říje kozlové pronikavě páchnou. Páří se v zimních měsících, mezi říjnem a lednem. Samice je březí 6 měsíců, poté se rodí 1 - 2 mláďata.

Hlavní složku potravy tvoří tráva. Tahr spásá také větve a listy stromů a keřů. K čerstvým listům se dostane stáním na zadních nohou. Krmí se hlavně za svítání a za soumraku. Přes den zvířata odpočívají na skalních římsách. Dožívají se 20 let.

ZOO Liberec momentálně tento druh nechová. 

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 140 cm výška
 • Potrava: býložravec (listy, tráva, větve)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: listnaté lesy, horské louky
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 90 kg
Region výskytu Asie
Asie

Himaláje, vysazen v jižní Africe a na Novém Zéland

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost